Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Procediment d'Obtenció del Número de Seguretat Social

Tot seguit es presenta el procediment general.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podrà sol·licitar el Número de la Seguretat Social qualsevol ciutadà o treballador per compte d'altri o per compte propi que no en disposés.

L'empresari haurà de sol·licitar el Número de Seguretat Social de la persona que contractarà si aquesta no el tingués.

Quins tràmits s'han de realitzar?

Juntament amb el Model TA1, en ambdós casos signat per l'interessat, s'ha d'adjuntar:

- Document Nacional d'Identitat.
- Targeta d'estranger o passaport.

On es tramita?

La sol·licitud i documentació sol·licitada haurà de presentar-se a la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració del domicili del ciutadà o de l'empresa segons el cas.

El termini màxim per dictar i notificar la resolució sobre la sol·licitud serà de 45 dies. Un cop hagin transcorregut, la sol·licitud s'entendrà com a considerada.

El número de Seguretat Social serà assignat per les Direccions Provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administracions quan incompleixin la seva obligació el treballador i l'empresari.

NOTA: El Número de Seguretat Social esdevindrà número d'Afiliació en el moment que el ciutadà comença una relació laboral.

Complementary Content
${loading}