Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Treballadors desplaçats

Com a norma general, els treballadors desplaçats estan sotmesos a la legislació de Seguretat Social del país en el territori del qual estan exercint l'activitat laboral. Ara bé, si es tracta d'un trasllat temporal, poden mantindre la legislació espanyola de la Seguretat Social en els termes i requisits que s'indiquen a continuació:

S'aplica als treballadors per compte d'altri i per compte propi de qualsevol nacionalitat.

Desplaçament Inicial (article 8.1 lletres a) i c) del Conveni)

Per als treballadors per compte d'altri que exercixen la seua activitat en una empresa espanyola i esta els desplace al Perú per a exercir-hi temporalment la seua activitat i per als treballadors per compte propi que exercixen normalment la seua activitat a Espanya i l'empresa els trasllade temporalment al Perú per a dur a terme esta activitat, s'ha  de sol·licitar a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o a les Administracions corresponents l'expedició del certificat de desplaçament.

Formulari a tramitar

L'empresa o treballador per compte propi han de fer la sol·licitud en el model TA.300  "Sol·licitud d’informació sobre la legislació de Seguretat Social aplicable" i hi han d’adjuntar tres exemplars degudament omplits del formulari E/PE.1  "Certificat de legislació aplicable.

El formulari E/PE.1  emés per la Direcció Provincial o l'Administració corresponent certifica que el treballador continua sotmés a la legislació espanyola de Seguretat Social durant el seu desplaçament a eixe país i que, per tant, està exempt de cotitzar a la Seguretat Social peruana.

Període a autoritzar

El  període màxim de duració del desplaçament és de tres anys, tant en el cas dels treballadors per compte d'altri com dels treballadors per compte propi.

Pròrroga ordinària (Article 8.1 lletres b) i d) del Conveni)

Si el desplaçament o el trasllat en el país s'ha d'allargar més enllà dels  tres anys indicats més amunt, l'empresari o el treballador per compte propi han de sol·licitar la pròrroga, abans de la fi del període ja autoritzat, a la Subdirecció General d'Afiliació, Cotització i Gestió del Sistema RED de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Formulari a tramitar

La sol·licitud de pròrroga s'ha de fer en el model TA.300  "Sol·licitud d'informació sobre la legislació de la Seguretat Social aplicable" i s'hi han d’adjuntar quatre exemplars degudament omplits del formulari E/PE.2  "Pròrroga del desplaçament" per a enviar-los a l'altre país.

L'expedició d'este formulari per la Seguretat Social peruana acredita que el treballador continua sotmés a la legislació espanyola de Seguretat Social durant el període  que s'hi indica.

Període a autoritzar

El període màxim de la pròrroga és d'un any, tant per als treballadors per compte d'altri com per als treballadors per compte propi.

Altres Desplaçaments  
          Direccions Provincials o Administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

              Són els òrgans competents per a autoritzar els desplaçaments relatius a:

    • El personal itinerant de les empreses de transport aeri que exercix la seua activitat al territori dels dos països. (Article 8.1 lletra e) del Conveni).

La sol·licitud s'ha de fer a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o a les Administracions d’esta, presentant el formulari E/PE.1 omplit en triple exemplar.

L'empresa ha de fer la sol·licitud en el model TA-300, "Sol·licitud d'informació sobre la legislació de la Seguretat Social aplicable". 

Subdirecció General d'Afiliació, Cotització i Gestió del Sistema RED.

Per als desplaçaments relatius a:

    • els treballadors que tinguen la condició de funcionaris públics a Espanya i estan destinats al Perú (article 8.1 lletra j) del Conveni);
    • les persones enviades en missions de cooperació  (Article 8.1 lletra k) del Conveni).

La Subdirecció General d'Afiliació, Cotització i Gestió del Sistema RED expedirà, a petició de l’Organisme Públic o del treballador, el formulari E/PE.1 "Certificat de legislació aplicable". La sol·licitud s'ha de fer a través del model TA 300.

Per als desplaçaments relatius a: (Article 8.1 lletra i) del Conveni)

    • El personal administratiu i tècnic i els membres de personal al servici de les missions diplomàtiques i de les Oficines Consulars al Perú que siguen espanyols o hagen estat subjectes a la legislació espanyola de Seguretat Social
    • El personal al servici privat d' algun dels seus membres, que siguen espanyols o hagen estat subjectes a la legislació espanyola de Seguretat Social

que opten per la legislació espanyola de Seguretat Social, la Subdirecció General d'Afiliació, Cotització i Gestió del Sistema RED expedirà el model E/PE-3(|Cert. ) "Certificat de legislació aplicable.- Dret d'opció" per a tota la duració del desplaçament i a petició de l'Organisme públic o del treballador.

Complementary Content
${loading}