Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Sistema Especial per a Empleats de la Llar del Règim General. Nous servicis per a la gestió per mitjans electrònics, Seu Electrònica i Sistema RED.

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) dissenya nous servicis electrònics que permeten fer de manera telemàtica els tràmits relacionats amb les sol·licituds d'alta, baixa, variació de dades i eliminació de moviments previs dels treballadors enquadrats en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar del Règim General.

Què es pot gestionar?

Alta en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar.

A través d'este servici es formalitza l'alta de l'empleat de la llar en el Sistema Especial  per a Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social.

En el tràmit de l'alta s'han d'omplir les dades relatives a l'exercici de l'activitat laboral que faciliten a la Tresoreria General de la Seguretat Social una informació completa. Entre d'altres, ha d'incloure les dades de l'ocupador (Codi de Compte de Cotització [CCC], domicili, número de compte bancari en què es domiciliarà l'ingrés de les cotitzacions, etc.), de l'empleat (DNI, Número de la Seguretat Social [NUSS], domicili, etc.) i de la relació laboral (data d'inici de l'activitat, tipus de contracte, retribució de l'empleat, jornada laboral contractada, etc.).

Baixa del Sistema Especial per a Empleats de la Llar.

A través d'este servici es formalitza la baixa de l'empleat de la llar del Sistema Especial per a Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social i es comunica la finalització de la relació laboral.

Variació de dades en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar.

Mitjançant este servici és possible comunicar les variacions de dades que s'hagen produït quant al tipus de contracte, la retribució, etc. A més, el servici permet corregir determinades dades que hagen sigut comunicades de manera errònia i facilitar-ne la correcta informació.

Eliminació d'altes/baixes prèvies de treballadors del Sistema Especial per a Empleats de la Llar

És un servici addicional que permet anul·lar les altes i les baixes prèvies del Sistema Especial per a Empleats de la Llar. Opera en els supòsits en què l'empleat finalment no inicie l'activitat o concloga la relació laboral després del que s'haja previst inicialment. 
Únicament es pot fer l'eliminació abans de les dates d'alta o de baixa comunicades per a l'inici o la finalització de la relació laboral.

En quins terminis s'han de gestionar les sol·licituds?

Per a tramitar les sol·licituds relacionades amb estos servicis telemàtics, els terminis són els següents:

  • Sol·licitud d'alta de l'empleat de la llar: s'haurà de presentar amb antelació a l'inici de l'activitat laboral (fins a 60 dies abans).
  • Sol·licitud de baixa de l'empleat de la llar: s'haurà de comunicar en el termini dels 3 dies naturals següents a la data de finalització de la relació laboral.
  • Sol·licitud de Variació de dades: s'ha de comunicar en el termini dels 3 dies naturals següents a la data en què es produïsca la variació.

Requisits necessaris per a completar la gestió a través d'estos servicis.

Cal disposar del Codi de Compte de Cotització de l'ocupador i del Número de la Seguretat Social de l'empleat.

Si no es disposa del CCC de l'ocupador o del NUSS de l'empleat, es podran obtindre a la Seu Electrònica de la Seguretat Social a través del servici d'Inscripció i assignació de CCC per a empresari individual i del servici d'Assignació de número de la Seguretat Social.

Si l'autoritzat RED té assignat el Número d'Afiliació (NAF) de l'ocupador, podrà sol·licitar el Codi de Compte de Cotització d'este ocupador a través del Sistema RED mitjançant el Servici d'Inscripció de CCC d'empresari individual.

Qui pot gestionar estes sol·licituds?

  • L'ocupador o el cap de família que ocupe o ja tinga contractat un treballador que faça tasques domèstiques o cuide els membres de la família.
  • L'empleat de la llar amb una prestació de servicis inferior a 60 hores mensuals, sempre que ho haja acordat prèviament amb l'ocupador.
  • L'autoritzat RED que actue en representació de l'ocupador.

On es poden trobar els servicis?

Estan ubicats a la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS) i al Sistema RED.

A la Seu Electrònica

Pel Sistema RED

  • A través d'un autoritzat RED que tinga assignat el NAF de l'ocupador o el seu Codi de Compte de Cotització corresponent al Sistema Especial per a Empleats de la Llar.

Suport i atenció

A través del servici d'atenció telefònica (901 50 20 50), la TGSS resol els dubtes i les consultes que puguen tindre els usuaris sobre servicis telemàtics.

Enllaços d'interés

Tríptic Sistema Especial d'Empleats de la Llar. Servicis electrònics


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Tríptic Sistema Especial d'Empleats de la Llar. Servicis electrònics. Descargar documento Tríptic Sistema Especial d'Empleats de la Llar. Servicis electrònics.. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Tríptic Sistema Especial d'Empleats de la Llar. Servicis electrònics.. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,510 KB) 28/06/2017
Complementary Content
${loading}