Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Sistema Especial per a Empleats de la Llar del Règim General. Nous serveis per a la gestió per mitjans electrònics, Seu Electrònica i Sistema RED.

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) dissenya nous serveis electrònics que permeten fer de manera telemàtica els tràmits relacionats amb les sol·licituds d'alta, baixa, variació de dades i eliminació de moviments previs dels treballadors enquadrats en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar del Règim General.

Què es pot gestionar?

Alta en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar.

A través d'aquest servei es formalitza l'alta de l'empleat de la llar en el Sistema Especial  per a Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social.

En el tràmit de l'alta s'han d'emplenar les dades relatives a l'exercici de l'activitat laboral que facilitin a la Tresoreria General de la Seguretat Social una informació completa. Entre d'altres, ha d'incloure les dades de l'ocupador (Codi de Compte de Cotització [CCC], domicili, número de compte bancari en què es domiciliarà l'ingrés de les cotitzacions, etc.), de l'empleat (DNI, Número de la Seguretat Social [NUSS], domicili, etc.) i de la relació laboral (data d'inici de l'activitat, tipus de contracte, retribució de l'empleat, jornada laboral contractada, etc.).

Baixa del Sistema Especial per a Empleats de la Llar.

A través d'aquest servei es formalitza la baixa de l'empleat de la llar del Sistema Especial per a Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social i es comunica la finalització de la relació laboral.

Variació de dades en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar.

Mitjançant aquest servei és possible comunicar les variacions de dades que s'hagin produït quant al tipus de contracte, la retribució, etc. A més, el servei permet corregir determinades dades que hagin estat comunicades de manera errònia i facilitar-ne la correcta informació.

Eliminació d'altes/baixes prèvies de treballadors del Sistema Especial per a Empleats de la Llar.

És un servei addicional que permet anul·lar les altes i les baixes prèvies del Sistema Especial per a Empleats de la Llar. Opera en els supòsits en què l'empleat finalment no iniciï l'activitat o conclogui la relació laboral després del que s'hagi previst inicialment. 
Únicament es pot fer l'eliminació abans de les dates d'alta o de baixa comunicades per a l'inici o la finalització de la relació laboral.

En quins terminis s'han de gestionar les sol·licituds?

Per tramitar les sol·licituds relacionades amb aquests serveis telemàtics, els terminis són els següents:

  • Sol·licitud d'alta de l'empleat de la llar: s'ha de presentar amb antelació a l'inici de l'activitat laboral (fins a 60 dies abans).
  • Sol·licitud de baixa de l'empleat de la llar: s'ha de comunicar en el termini dels 3 dies naturals següents a la data de finalització de la relació laboral.
  • Sol·licitud de Variació de dades: s'ha de comunicar en el termini dels 3 dies naturals següents a la data en què es produeixi la variació.

Requisits necessaris per completar la gestió a través d'aquests serveis.

Cal disposar del Codi de Compte de Cotització de l'ocupador i del Número de la Seguretat Social de l'empleat.

Si no es disposa del CCC de l'ocupador o del NUSS de l'empleat, es podran obtenir a la Seu Electrònica de la Seguretat Social a través del servei d'Inscripció i assignació de CCC per a empresari individual i del servei d'Assignació de número de la Seguretat Social.

Si l'autoritzat RED té assignat el Número d'Afiliació (NAF) de l'ocupador, podrà sol·licitar el Codi de Compte de Cotització d'aquest ocupador a través del Sistema RED mitjançant el Servei d'Inscripció de CCC d'empresari individual.

Qui pot gestionar aquestes sol·licituds?

  • L'ocupador o el cap de família que ocupi o ja tingui contractat un treballador que faci tasques domèstiques o cuidi els membres de la família.
  • L'empleat de la llar la prestació de serveis del qual sigui inferior a 60 hores mensuals, sempre que ho hagi acordat prèviament amb l'ocupador.
  • L'autoritzat RED que actuï en representació de l'ocupador.

On es poden trobar els serveis?

Estan ubicats a la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS) i al Sistema RED.

A la Seu Electrònica

Pel Sistema RED

  • A través d'un autoritzat RED que tingui assignat el NAF de l'ocupador o el seu Codi de Compte de Cotització corresponent al Sistema Especial per a Empleats de la Llar.

Suport i atenció

A través del servei d'atenció telefònica (901 50 20 50), la TGSS resol els dubtes i les consultes que puguin tenir els usuaris sobre serveis telemàtics.

Enllaços d'interès

Tríptic Sistema Especial d'Empleats de la Llar. Serveis electrònics


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Tríptic Sistema Especial d'Empleats de la Llar. Serveis electrònics. Descargar documento Tríptic Sistema Especial d'Empleats de la Llar. Serveis electrònics.. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Tríptic Sistema Especial d'Empleats de la Llar. Serveis electrònics.. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,493 KB) 28/06/2017
Complementary Content
${loading}