Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Tema 2. Organización e deseño da seguridade social.

Tema 2. Organización e deseño da seguridade social
Título Responsable Entidade solicitante Ano
de execución
Descarga
do ficheiro

Propostas para un cambio no réxime de protección social dos artistas en espectáculos públicos. Investigación

Icíar Alzaga Ruiz Equipo de investigación 2012 PDF

Propostas para un cambio no réxime de protección social dos artistas en espectáculos públicos. Resumo executivo

Icíar Alzaga Ruiz Equipo de investigación 2012 PDF

A viuvez do futuro. Estudo e propostas de reforma global para garantir a súa sostibilidade. Resumo executivo.

Camilo Fernando Hernández León Equipo de investigación 2011 PDF

A viuvez do futuro. Estudo e propostas de reforma global para garantir a súa sostibilidade. Resumo executivo.

Camilo Fernando Hernández León Equipo de investigación 2011 PDF

A viuvez do futuro. Estudo e propostas de reforma global para garantir a súa sostibilidade. Investigación

Camilo Fernando Hernández León Equipo de investigación 2011 PDF

A reestruturación da pensión de viuvez ás novas situacións sociais e as novas formas de familia e convivencia: propostas de reforma. Resumo executivo.

Djamil Tony Kahale Carrillo Djamil Tony Kahale Carrillo 2011 PDF

A reestruturación da pensión de viuvez ás novas situacións sociais e as novas formas de familia e convivencia: propostas de reforma. Investigación

Djamil Tony Kahale Carrillo Djamil Tony Kahale Carrillo 2011 PDF

As prestacións sociais de dereito privado. Análise das prestacións de viuvez e orfandade e a favor de familiares no marco dos sistemas europeos de Seguridade Social. Resumo executivo

Santiago González Ortega Equipo de investigación 2011 PDF

As prestacións sociais de dereito privado. Análise das prestacións de viuvez e orfandade e a favor de familiares no marco dos sistemas europeos de Seguridade Social. (I parte)

Santiago González Ortega Equipo de investigación 2011 PDF

As prestacións sociais de dereito privado. Análise das prestacións de viuvez e orfandade e a favor de familiares no marco dos sistemas europeos de Seguridade Social. (II parte)

Santiago González Ortega Equipo de investigación 2011 PDF

Atención ao cidadán e xestión cotiá das políticas sociais. Análise, avaliación e propostas de mellora dos centros de atención e información da Seguridade Social. Resumo executivo.

Alberto Martín Pérez Equipo de investigación 2010 PDF

Atención ao cidadán e xestión cotiá das políticas sociais. Análise, avaliación e propostas de mellora dos centros de atención e información da Seguridade Social. Investigación

Alberto Martín Pérez Equipo de investigación 2010 PDF

Estudo sobre o coidado de menores con enfermidade grave: unha proposta normativa. Resumo executivo

Ana Higuera Garrido Equipo de investigación 2010 PDF

Estudo sobre o coidado de menores con enfermidade grave: unha proposta normativa. Investigación

Ana Higuera Garrido Equipo de investigación 2010 PDF

Réximes especiais da Seguridade Social. Problemática da súa integración no réxime xeral ou no réxime especial de traballadores autónomos. Resumo executivo.

Aranzazu Vicente Palacio

Equipo de investigación 2010 PDF

Réximes especiais da Seguridade Social. Problemática da súa integración no réxime xeral ou no réxime especial de traballadores autónomos. Investigación

Aranzazu Vicente Palacio

Equipo de investigación 2010 PDF

As vías de integración e racionalización dos réximes especiais. Resumo executivo.

Juan J. Fernández Domínguez- Mª Reyes Martínez Barroso  Equipo de investigación 2010 PDF

As vías de integración e racionalización dos réximes especiais. Investigación

Juan J. Fernández Domínguez- Mª Reyes Martínez Barroso   Equipo de investigación  2010 PDF

Problemática da pensión de viuvez. A protección social das persoas que se dedicaron total ou parcialmente a labores do fogar. Resumo executivo.

Juan Manuel López Zafra Equipo de investigación 2010  PDF

Problemática da pensión de viuvez. A protección social das persoas que se dedicaron total ou parcialmente a labores do fogar. Investigación

Juan Manuel López Zafra  Equipo de investigación  2010   PDF

A revisión da protección das familias monoparentais por parte da seguridade social. Resumo executivo.

Nuria Pumar Beltrán Equipo de investigación 2010 PDF

A revisión da protección das familias monoparentais por parte da seguridade social. Investigación

Nuria Pumar Beltrán  Equipo de investigación  2010  PDF

Traxectorias de afiliación e bases de cotización, segundo xénero. Investigación

Gloria Moreno Raymundo  Universidade de Alcalá de Henares 2009  PDF

Factores psicosociais que afectan a idade de xubilación. Investigación

Gabriela Topa Cantisano  UNED 2009  PDF

Influencia da protección social e o sistema de pensións na actividade e o acceso ao emprego das persoas con discapacidade. Investigación

Miguel Ángel Verdugo Alonso  Universidade de Salamanca  2008  PDF

Da protección da maternidade á lexislación do coidado. Investigación

Noelia Igareda González  Universidade Autónoma de Barcelona  2008   PDF

Protección social dos traballadores: a xubilación. Puntos críticos. Investigación

Dolores Carrillo Márquez  Universidade Pontificia Comillas de Madrid   2008 PDF

Simplificación da normativa en materia de seguridade social (contributiva): proposta para a refundición, ordenación e sistematización da normativa regulamentaria da Seguridade Social. Investigación

Arantzazu Vicente Palacio  Universidade Jaume I   2008  PDF

A previsión social en España. Do Instituto Nacional de Previsión ao Instituto Nacional da Seguridade Social. Investigación

Joaquín García Murcia - Mª Antonia Castro Arguelles  Universidade de Oviedo  2008  PDF

Pensións monoparentais encabezadas por mulleres: perfís, dinámicas e impactos. Investigación

Elisabet Almeda Samaranch  Universidade de Barcelona  2007  PDF

O réxime especial da Seguridade Social de Empregados de Fogar: cuestións sobre a súa integración no réxime xeral desta. Investigación

Alberto Sendín Vázquez  Alberto Sendín Vázquez  2007  PDF

Propostas para un cambio de réxime xurídico dos empregados de fogar. Investigación

José Ignacio García Ninet  Universidade de Barcelona  2007  PDF

Efecto da seguridade social na redistribución da renda. Investigación

Andrés Fernández Díaz  Universidade Complutense de Madrid  2007  PDF

Taxas de substitución por fogares do sistema de pensións español e mobilidade inducida de rendas. Investigación

 Isidro Sánchez Álvarez  Universidade de Oviedo 2007  PDF

Estudo sobre o impacto económico da reforma do REASS no sector hortofrutícola. Investigación

 José Mª Zalbidea Guerrero FEPEX   2007 PDF

A mellora do sistema de información estatística procedente dos rexistros da seguridade social. Investigación

Luis Toharia Cortés  Universidade de Alcalá de Henares  2007  PDF

Adecuación da pensión de viuvez ante o cambio demográfico e socioeconómico. Investigación

Namkee Ahn  FEDEA  2007  PDF

Transferencias de renda dos traballadores ás persoas xubiladas. Investigación

José Clemente Polo Andrés  Universidade Autónoma de Barcelona  2007  PDF

Valoración das alternativas de integración dos traballadores por conta allea do réxime especial agrario (REASS) no réxime xeral. Investigación

Adolfo de Luxán Castilforte  ASAJA   2007 PDF

Taxas de reprodución dos anos vividos da poboación cotizante e pensionista en España. Investigación

Pau Miret Gamundi  Centre d'estudis demografics  2007  PDF

A pensión de viuvez: marco xurídico para unha nova realidade social. Como reformular a pensión de viuvez de forma que mellor cumpra o carácter de prestación substitutiva das rendas perdidas como consecuencia do falecemento do causante. Investigación

Arantzazu Vicente Palacio 

Universidade Jaume I

 2007 PDF

Impacto dunha posible normalización profesional da prostitución na viabilidade e sostibilidade futura do sistema de pensións. Investigación

Graciela Malgeseni  Estudos e cooperación para o desenvolvemento   2006 PDF

A xestión dos ingresos e os gastos por parte dos pensionistas españois. Investigación

Domingo Comas Arnau  Asociación Grupo Interdisciplinar (Grupo GID)  2006 PDF

Integración dun plan de pensións privado coa Seguridade Social: un enfoque de xogos diferenciais. Investigación

Francisco Cabo García  Universidade de Valladolid  2006  PDF

O redimensionamento das mutualidades de previsión social como instrumento complementario do sistema de seguridade social. Investigación

Juan Bataller Grau Universidade Politécnica de Valencia 2006 PDF
Complementary Content
${loading}