Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Tema 2. Organització i disseny de la seguretat social.

Tema 2. Organització i disseny de la Seguretat Social
Títol Responsable Entitat sol·licitadora Any
d'execució
Baixada
del fitxer

Propostes per a un canvi en el règim de protecció social dels artistes en espectacles públics. Investigació

Icíar Alzaga Ruiz Equip d'investigació 2012 PDF

Propostes per a un canvi en el règim de protecció social dels artistes en espectacles públics. Resum executiu

Icíar Alzaga Ruiz Equip d'investigació 2012 PDF

La viduïtat del futur. Estudi i propostes de reforma global per garantir-ne la sostenibilitat. Resum executiu.

Camilo Fernando Hernández León Equip d'investigació 2011 PDF

La viduïtat del futur. Estudi i propostes de reforma global per garantir-ne la sostenibilitat. Resum executiu.

Camilo Fernando Hernández León Equip d'investigació 2011 PDF

La viduïtat del futur. Estudi i propostes de reforma global per garantir-ne la sostenibilitat. Investigació

Camilo Fernando Hernández León Equip d'investigació 2011 PDF

La reestructuració de la pensió de viduïtat a les noves situacions socials i les noves formes de família i convivència: propostes de reforma. Resum executiu.

Djamil Tony Kahale Carrillo Djamil Tony Kahale Carrillo 2011 PDF

La reestructuració de la pensió de viduïtat a les noves situacions socials i les noves formes de família i convivència: propostes de reforma. Investigació

Djamil Tony Kahale Carrillo Djamil Tony Kahale Carrillo 2011 PDF

Les prestacions socials de dret privat. Anàlisi de les prestacions de viduïtat i orfandat i a favor de familiars en el marc dels sistemes europeus de Seguretat Social. Resum executiu

Santiago González Ortega Equip d'investigació 2011 PDF

Les prestacions socials de dret privat. Anàlisi de les prestacions de viduïtat i orfandat i a favor de familiars en el marc dels sistemes europeus de Seguretat Social. (I part)

Santiago González Ortega Equip d'investigació 2011 PDF

Les prestacions socials de dret privat. Anàlisi de les prestacions de viduïtat i orfandat i a favor de familiars en el marc dels sistemes europeus de Seguretat Social. (II part)

Santiago González Ortega Equip d'investigació 2011 PDF

Atenció al ciutadà i gestió quotidiana de les polítiques socials. Anàlisi, avaluació i propostes de millora dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social. Resum executiu.

Alberto Martín Pérez Equip d'investigació 2010 PDF

Atenció al ciutadà i gestió quotidiana de les polítiques socials. Anàlisi, avaluació i propostes de millora dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social. Investigació

Alberto Martín Pérez Equip d'investigació 2010 PDF

Estudi sobre la cura de menors amb malaltia greu: una proposta normativa. Resum executiu

Ana Higuera Garrido Equip d'investigació 2010 PDF

Estudi sobre la cura de menors amb malaltia greu: una proposta normativa. Investigació

Ana Higuera Garrido Equip d'investigació 2010 PDF

Règims Especials de la Seguretat Social. Problemàtica de la seva integració en el règim general o en el règim especial de treballadors autònoms. Resum executiu.

Aranzazu Vicente Palacio

Equip d'investigació 2010 PDF

Règims Especials de la Seguretat Social. Problemàtica de la seva integració en el règim general o en el règim especial de treballadors autònoms. Investigació

Aranzazu Vicente Palacio

Equip d'investigació 2010 PDF

Les vies d'integració i racionalització dels règims especials. Resum executiu.

Juan J. Fernández Domínguez- M. Reyes Martínez Barroso  Equip d'investigació 2010 PDF

Les vies d'integració i racionalització dels règims especials. Investigació

Juan J. Fernández Domínguez- M. Reyes Martínez Barroso   Equip d'investigació  2010 PDF

Problemàtica de la pensió de viduïtat. La protecció social de les persones que s'han dedicat de manera total o parcial a tasques de la llar. Resum executiu.

Juan Manuel López Zafra Equip d'investigació 2010  PDF

Problemàtica de la pensió de viduïtat. La protecció social de les persones que s'han dedicat de manera total o parcial a tasques de la llar. Investigació

Juan Manuel López Zafra  Equip d'investigació  2010   PDF

La revisió de la protecció de les famílies monoparentals per part de la Seguretat Social. Resum executiu.

Nuria Pumar Beltrán Equip d'investigació 2010 PDF

La revisió de la protecció de les famílies monoparentals per part de la Seguretat Social. Investigació

Nuria Pumar Beltrán  Equip d'investigació  2010  PDF

Trajectòries d'afiliació i bases de cotització, segons gènere. Investigació

Gloria Moreno Raymundo  Universitat d'Alcalá de Henares 2009  PDF

Factors psicosocials que afecten l'edat de jubilació. Investigació

Gabriela Topa Cantisano  UNED 2009  PDF

Influència de la protecció social i el sistema de pensions en l'activitat i l'accés a l'ocupació de les persones amb discapacitat. Investigació

Miguel Ángel Verdugo Alonso  Universitat de Salamanca  2008  PDF

De la protecció de la maternitat a la legislació de la cura. Investigació

Noelia Igareda González  Universitat Autònoma de Barcelona  2008   PDF

Protecció social dels treballadors: la jubilació. Punts crítics. Investigació

Dolores Carrillo Márquez  Universitat Pontifícia Comillas de Madrid   2008 PDF

Simplificació de la normativa en matèria de Seguretat Social (contributiva): proposta per a la refosa, ordenació i sistematització de la normativa reglamentària de la Seguretat Social. Investigació

Arantzazu Vicente Palacio  Universitat Jaume I   2008  PDF

La previsió social a Espanya. De l'Institut Nacional de Previsió a l'Institut Nacional de la Seguretat Social. Investigació

Joaquín García Murcia - M. Antonia Castro Argüelles  Universitat d'Oviedo  2008  PDF

Pensions monoparentals encapçalades per dones: perfils, dinàmiques i impactes. Investigació

Elisabet Almeda Samaranch  Universitat de Barcelona  2007  PDF

El règim especial de la Seguretat Social d'empleats de la llar: qüestions sobre la seva integració en el règim general de la Seguretat Social. Investigació

Alberto Sendín Vázquez  Alberto Sendín Vázquez  2007  PDF

Propostes per a un canvi de règim jurídic dels empleats de la llar. Investigació

José Ignacio García Ninet  Universitat de Barcelona  2007  PDF

Efecte de la Seguretat Social en la redistribució de la renda. Investigació

Andrés Fernández Díaz  Universitat Complutense de Madrid  2007  PDF

Taxes de substitució per llars del sistema de pensions espanyol i mobilitat induïda de rendes. Investigació

 Isidro Sánchez Álvarez  Universitat d'Oviedo 2007  PDF

Estudi sobre l'impacte econòmic de la reforma del REASS al sector hortofrutícola. Investigació

 José M. Zalbidea Guerrero FEPEX   2007 PDF

La millora del sistema d'informació estadística procedent dels registres de la Seguretat Social. Investigació

Luis Toharia Cortés  Universitat d'Alcalá de Henares  2007  PDF

Adequació de la pensió de viduïtat davant el canvi demogràfic i socioeconòmic. Investigació

Namkee Ahn  FEDEA  2007  PDF

Transferències de renda dels treballadors a les persones jubilades. Investigació

José Clemente Polo Andrés  Universitat Autònoma de Barcelona  2007  PDF

Valoració de les alternatives d'integració dels treballadors per compte d'altri del règim especial agrari (REASS) en el règim general. Investigació

Adolfo de Luxán Castilforte  ASAJA   2007 PDF

Taxes de reproducció dels anys viscuts de la població cotitzadora i pensionista a Espanya. Investigació

Pau Miret Gamundí  Centre d'Estudis Demogràfics  2007  PDF

La pensió de viduïtat: marc jurídic per a una nova realitat social. Com reformular la pensió de viduïtat de manera que compleixi millor el caràcter de prestació substitutiva de les rendes perdudes com a conseqüència de la defunció del causant. Investigació

Arantzazu Vicente Palacio 

Universitat Jaume I

 2007 PDF

Impacte d'una possible normalització professional de la prostitució en la viabilitat i sostenibilitat futura del sistema de pensions. Investigació

Graciela Malgeseni  Estudis i Cooperació per al Desenvolupament   2006 PDF

La gestió dels ingressos i les despeses per part dels pensionistes espanyols. Investigació

Domingo Comas Arnau  Associació Grup Interdisciplinari (Grup GID)  2006 PDF

Integració d'un pla de pensions privat amb la Seguretat Social: un enfocament de jocs diferencials. Investigació

Francisco Cabo García  Universitat de Valladolid  2006  PDF

El redimensionament de les mutualitats de previsió social com a instrument complementari del sistema de Seguretat Social. Investigació

Juan Bataller Grau Universitat Politècnica de València 2006 PDF
Complementary Content
${loading}