Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Quen somos?

[D]

Organigrama da Secretaría de Estado da Seguridade Social Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións Secretaría de Estado de Seguridade Social e Pensións Gabinete da Secretaría de Estado Dirección Xeral de Ordenación Económica da Seguridade Social Intervención Xeral da Seguridade Social Servizo Xurídico da Administración da Seguridade Social Xerencia de Informática da Seguridade Social Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS)Tesourería Xeral da Seguridade Social (TGSS)Instituto Social da Mariña (ISM)


O organigrama amosa os Organismos e Entidades que integran a Seguridade Social.

Como órgano superior encóntrase o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, do que depende a Secretaría de Estado de Seguridade Social e Pensións. Como órgano de apoio e asistencia inmediata ao Secretario de Estado existe un Gabinete, cun nivel orgánico de Subdirección Xeral.

Á súa vez, da Secretaría de Estado dependen a Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social, a Intervención Xeral da Seguridade Social e o Servizo Xurídico da Administración da Seguridade Social.

A xestión do Sistema de Seguridade Social español atribúese, entre outros, aos seguintes entes públicos adscritos ao Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións a través da Secretaría de Estado de Seguridade Social e Pensións: o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), o Instituto Social da Mariña (ISM), a Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS) e a Xerencia de Informática da Seguridade Social.

Complementary Content
${loading}