Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu gure cookie-politika.

Ebaluatu orrialde hau
Ebaluatu eduki hau

Gizarte Segurantzaren Antolaketako Zuzendaritza Nagusia

C/ Jorge Juan, 59 - 28001 - MADRIL.

Telefonoak: 911 906 606, 911 906 07 eta 911 906 08

Zer da Gizarte Segurantzaren Antolaketako Zuzendaritza Nagusia?

Gizarte Segurantzaren Antolaketako Zuzendaritza Nagusia (DGOSS) Gizarte Segurantzaren eta Pentsioen Estatu Idazkaritzaren menpeko zuzendaritza-organo bat da. Horri dagokio, besteak beste, Gizarte Segurantzaren antolamendu juridikoko zereginak eta ekonomia eta finantza zereginak garatzea, ekonomia eta finantza eta demografiako azterketak antolatzea eta burutzea, Gizarte Segurantzako aurrekontuen aurreproiektua osatzea, Erakunde Kudeatzaileen eta Zerbitzu Komunen ekonomiaren eta aurrekontuen jarraipena egitea, eta Gizarte Segurantzako Mutualitate Laguntzaileen kudeaketa eta ekonomia- eta finantza-egoera ebaluatzea, bai eta irekita dauden sustapen publikoko enpleguaren pentsioen funtsei dagozkion funtzioak betetzea.

Zeintzuk dira bere funtzioak?

 • Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioari dagozkion Gizarte Segurantzaren funtzio ekonomiko-finantzarioak betetzea, hauen plangintza burutuz eta beharrezkoak diren ikerketa ekonomiko-finantzarioak eta demografikoak eginez.

 • Gizarte Segurantzaren finantzazioan eta gastuan eragina duten xedapenen nahitaezko txosten ekonomikoak egitea.

 • Gizarte Segurantzaren estatistika-sistema diseinatzea, aurrera eramatea eta mantentzea, estatistika-kontabilitatearen esparruan, Gizarte Segurantzaren Parte-hartze Orokorrari kalterik egin gabe.

 • Gizarte Segurantzaren aurrekontuen aurre-proiektua egitea, Gobernuak ezarritako gizarte-babeseko politikarekin bat. Halaber, Gizarte Segurantzaren beste sailekin koordinazio-lanak egiten ditu aurrekontuei dagokienean.

 • Gizarte Segurantzaren Erakunde Kudeatzaile, Zerbitzu Orokor eta erakunde laguntzaileen jarraipen ekonomikoa eta aurrekontuei dagokiena egitea.

 • Gizarte Segurantzaren Erakunde Kudeatzaile, Zerbitzu Orokor eta Gizarte Segurantzaren Mutualitate Laguntzaileei dagokien aurrekontu aldaketak izapidetzea.

 • Gizarte Segurantzaren Mutualitate Laguntzaileen kontabilitatearen egoerak ezagutzea, une oro ekonomia- eta finantza-egoera ezagutzeko.

 • Gizarte Segurantzaren Mutualitate Laguntzaileen eta Zentro eta Erakunde Mankomunatuen ekonomia- eta finantza-egoera eta kudeaketaren ebaluazioa ezagutzea, ekimen eta proposamen egokiak eginez edo, gabezia edo desoreka egoeretan, legez, dagozkion neurriak hartuz.

 • Gizarte Segurantzaren Mutualitate Laguntzaileen eta enpresa laguntzaileak koordinatzea eta kudeaketa zaintzea.

 • Laneko arriskuen prebentzioa ordenatzea, Gizarte Segurantzaren kuoten kontura.

 • Gizarte Segurantzaren Mutualitate Laguntzaileen ekonomia-, finantza- eta kudeaketa-memoria egitea, eta Gizarte Segurantzaren kudeaketaren Erakunde Laguntzaileei dagozkien txostenak ere egitea.

 • Gizarte Segurantzaren sistemaren antolaketa juridikoko funtzioak egitea, sistema horretan eragina duten arauak eta xedapenak eginez eta interpretatuz.

 • Gizarte Segurantzaren esparruan gertatzen diren arau-hausteek eragindako zehapen-proposamenak egitea, izapidetzea, eta hala badagokio ebaztea.

 • Jarduerak koordinatzea eta proposamenak egitea, Gizarte Segurantzan Ordezko Erakundeek estalitako kontingentziak eta prestazioak barne hartzeko edo zenbait kolektibori dagokienez horiek baztertzeko.

 • Ordezko Erakundeek egindako kontingentzia eta prestazioen proposamen arau-emaileak egitea eta haien jarraipena egitea.

 • Nazioarteko ekimenetan parte hartzea, gizarte-babeseko lan-taldeetan zein nazioarteko erakundeek edo Espainia erakunde horietako kide izanik eskatzen dituzten txostenak egitean, horri dagokionean Idazkaritza Tekniko Orokorraren eskumenei kalterik egin gabe.

 • Gaixotasun profesionalei eta horiek estatistikoki ustiatzeko dokumentazioa jasotzea eta aztertzea. CEPROSS sistema administratzea (Gizarte Segurantzaren gaixotasun profesionalak jakinaraztea), baita kontingentzia profesionalen datu-basea eta PANOTRATSS sistema ere (Gizarte Segurantzaren sistemaren lan istripuen patologia ez traumatikoak).

 • FIPROS programa (Gizarte-babesa ikertzeko sustapena) kudeatzea eta haren segimendua egitea.

 • Lan Bizitzen Etengabeko Laginak egitea, argitaratzea eta zabaltzea.

 • Kontingentzia profesionalengatiko kotizazioak murrizteko sistema kudeatzea, laneko istripuak txikiagotzen eta prebenitzen bereziki lagundu duten enpresei.

 • Gizarte Segurantzaren Mutualitate Laguntzaileen eta enpresa laguntzaileen kudeaketa ekonomikoa ebaluatzea.

 • Gizarte aurreikuspeneko tresna osagarriei buruzko azterketa, azterketa, jarraipena eta txostena egitea, hura garatzeko eta Gizarte Segurantzaren prestazio-sistemarekin koherentea eta bateragarria izateko, eta lan-arloko pentsio publikoen eta osagarrien arteko koordinazio-printzipio eta -erregimenei buruzko arau-proposamenak egitea.

 • Sustapen publikoko enpleguen pentsioen funtsen Sustapen eta Jarraipen Batzordeko Idazkaritza gisa jardutea, legeriak ematen dizkion eginkizunak betez.

 • Sustapen publikoko enpleguen pentsioen funtsen Sustapen eta Jarraipen Batzordeari laguntzea, legeriak ematen dizkion eginkizunak betez.

 • Sustapen publikoko enpleguen pentsioen funtsen arloan indarrean dagoen legeria betetzeko behar diren prestakuntza jarduketak egitea eta kontratazio espedienteak sustatzea.

 • Ekonomia eta Finantza Publikoen Ministerioari atxikitako Aseguruen eta Pentsioen Funtsen Zuzendaritza Nagusiarekin irekitako sustapen publikoko enpleguko pentsioen funtsen arloan lankidetzan aritzea, Ekonomia eta Enpresarentzako Laguntzarako Estatu Idazkaritzaren bidez, pentsio planak eta funtsak gainbegiratzeko agintaritza gisa dituen eginkizunak betetzeko.

Complementary Content
${loading}