Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Empreses afectades per la disposició final 12a de la Llei 27/2011

La disposició final 12a de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, en la redacció donada pel Reial Decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per a afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu, preveu que es continuarà aplicant la regulació de la pensió de jubilació, en les seues modalitats diferents, requisits d'accés i condicions i regles de determinació de prestacions, vigents abans de l'entrada en vigor de la Llei 27/2011, a les persones amb relació laboral suspesa o extingida com a conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació d'ocupació, o per mitjà de convenis col·lectius de qualsevol àmbit, acords col·lectius d'empresa, així com per decisions adoptades en procediments concursals, aprovats, subscrits o declarats abans de l'1-04-2013, sempre que l'extinció o suspensió de la relació laboral es produïsca abans de l'1-01-2019.

Igualment, i a este efecte, serà aplicable la regulació de la pensió de jubilació vigent abans de l'1-01-2013 als que hagen accedit a la pensió de jubilació parcial abans de l'1-04-2013, així com a les persones incorporades abans de la data esmentada a plans de jubilació parcial recollits en convenis col·lectius de qualsevol àmbit o acords col·lectius d'empresa, independentment que l'accés a la jubilació parcial s'haja produït abans o després de l'1-04-2013.

En desenvolupament de les disposicions establides en matèria de prestacions, per la Llei 27/2011, el |R.D. 1716/2012, de 28 de desembre, determina que mitjançant la Resolució de la Direcció General de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i de la Direcció de l'Institut Social de la Marina (ISM) s'elaborarà una relació d'empreses afectades per expedients de regulació d'ocupació, convenis col·lectius de qualsevol àmbit o acords col·lectius d'empresa, o decisions adoptades en procediments concursals, en què siguen aplicables les previsions de la disposició final dotzena de la Llei 27/2011, d'1 d'agost.

Les previsions inicials contingudes sobre això pel R.D. 1716/2012 van ser objecte de modificació posterior pel Reial Decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per a afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu, de manera que va estendre les possibilitats d'aplicació de la legislació anterior a l'1-01-2013 als instruments aprovats, subscrits o adoptats abans de l'1-04-2013, va ampliar el termini per a la seua presentació fins al dia 15-04-2013 i va introduir la comunicació preceptiva dels acords col·lectius d'empresa amb caràcter previ al dia 15-04-2013, com a condició indispensable per al reconeixement de les pensions de jubilació de conformitat amb la regulació de la pensió de jubilació vigent el 31-12- 2012.

 

Relació d'empreses afectades per la disposició final 12a de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, corresponents a l'INSS

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Empreses afectades corresponents a l'INSS Descargar documento Empreses afectades corresponents a l'INSS. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Empreses afectades corresponents a l'INSS. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,9616 KB) 10/04/2014

Relació d'empreses afectades per la disposició final 12a de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, corresponents a l'ISM

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Empreses afectades corresponents a l'ISM Descargar documento Empreses afectades corresponents a l'ISM. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Empreses afectades corresponents a l'ISM. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,65 KB) 10/04/2014
Complementary Content
${loading}