Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Empreses afectades per la disposició final 12a de la Llei 27/2011

La disposició final 12a de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, en la redacció donada pel Reial Decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu, preveu que es continuarà aplicant la regulació de la pensió de jubilació, en les seves modalitats diferents, requisits d'accés i condicions i regles de determinació de prestacions, vigents abans de l'entrada en vigor de la Llei 27/2011, a les persones amb relació laboral suspesa o extingida com a conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació d'ocupació, o per mitjà de convenis col·lectius de qualsevol àmbit, acords col·lectius d'empresa, així com per decisions adoptades en procediments concursals, aprovats, subscrits o declarats abans de l'1-04-2013, sempre que l'extinció o suspensió de la relació laboral es produeixi abans de l'1-01-2019.

Igualment, i a aquest efecte, serà aplicable la regulació de la pensió de jubilació vigent abans de l'1-01-2013 als qui hagin accedit a la pensió de jubilació parcial abans de l'1-04-2013, així com a les persones incorporades abans de la data esmentada a plans de jubilació parcial recollits en convenis col·lectius de qualsevol àmbit o acords col·lectius d'empresa, independentment que l'accés a la jubilació parcial s'hagi produït abans o després de l'1-04-2013.

En desenvolupament de les disposicions establertes en matèria de prestacions, per la Llei 27/2011, el |R.D. 1716/2012, de 28 de desembre, determina que mitjançant la Resolució de la Direcció General de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i de la Direcció de l'Institut Social de la Marina (ISM) s'elaborarà una relació d'empreses afectades per expedients de regulació d'ocupació, convenis col·lectius de qualsevol àmbit o acords col·lectius d'empresa, o decisions adoptades en procediments concursals, en què siguin aplicables les previsions de la disposició final dotzena de la Llei 27/2011, d'1 d'agost.

Les previsions inicials contingudes sobre això pel R.D. 1716/2012 van ser objecte de modificació posterior pel Reial Decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu, de manera que va estendre les possibilitats d'aplicació de la legislació anterior a l'1-01-2013 als instruments aprovats, subscrits o adoptats abans de l'1-04-2013, va ampliar el termini per a la seva presentació fins al dia 15-04-2013 i va introduir la comunicació preceptiva dels acords col·lectius d'empresa amb caràcter previ al dia 15-04-2013, com a condició indispensable per al reconeixement de les pensions de jubilació de conformitat amb la regulació de la pensió de jubilació vigent el 31-12- 2012.

 

Relació d'empreses afectades per la disposició final 12a de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, corresponents a l'INSS

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Empreses afectades corresponents a l'INSS Descargar documento Empreses afectades corresponents a l'INSS. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Empreses afectades corresponents a l'INSS. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,9616 KB) 10/04/2014

Relació d'empreses afectades per la disposició final 12a de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, corresponents a l'ISM

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Empreses afectades corresponents a l'ISM Descargar documento Empreses afectades corresponents a l'ISM. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Empreses afectades corresponents a l'ISM. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,65 KB) 10/04/2014
Complementary Content
${loading}