Incapacidade permanente total

É aquela que inhabilita ao traballador para a realización de todas ou das fundamentais tarefas da súa profesión habitual, sempre que poida dedicarse a outra distinta.

Complementary Content
${loading}