Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Solicitude Provisional Substitutivo (CPS)

O Certificado Provisional Substitutorio (CPS) da Tarxeta Sanitaria Europea é o documento persoal e intransferible que acredita o dereito a recibir as prestacións sanitarias que resulten necesarias, dende un punto de vista médico, durante unha estancia temporal no territorio do Espazo Económico Europeo (1) ou Suíza, tendo en conta a natureza das prestacións e a duración da estancia prevista, de acordo coa lexislación do país de estancia, independentemente de que o obxecto da estancia sexa o turismo, unha actividade profesional ou os estudos.

O CPS non é válido cando o desprazamento teña a finalidade de recibir tratamento médico, en cuxo caso é necesario que o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), ou o Instituto Social da Mariña (ISM), emita o formulario correspondente, previo informe favorable do Servizo de Saúde. Tampouco é o documento válido se vostede traslada a súa residencia ao territorio doutro Estado membro.

O CPS ofrece a mesma cobertura que a TSE. Nalgúns casos, deberá asumir unha cantidade fixa ou unha porcentaxe dos gastos derivados da asistencia sanitaria, en igualdade de condicións cos asegurados do Estado ao que se despraza. Estes importes non son reintegrables.

Emítese nos casos nos que non sexa posible a expedición da TSE, ou cando se deba presentar documentación específica, ou cando o desprazamento sexa inminente e non sexa posible obter a TSE ao inicio do desprazamento.

Para ampliar información poderá consultar a dirección de Internet http://ec.europa.eu/social.

Beneficiarios

Os titulares do dereito e beneficiarios ao seu cargo que cumpran os requisitos esixidos pola lexislación española e os Regulamentos Comunitarios de Seguridade Social.

Solicitude e Renovación

Por Internet, se dispón de certificado dixital ou Cl@ve permanente para garantir a seguridade e confidencialidade do trámite, pode solicitar o Certificado Provisional substitutorio da Tarxeta Sanitaria Europea (CPS) na Sede Electrónica da Seguridade Social.

Desta forma, obterá o CPS de forma inmediata, podendo imprimilo no seu domicilio.

Presencialmente, acudindo a calquera Centro de Atención e Información da Seguridade Social (CAISS), solicitando cita previa ao CAISS elixido, ou nas Direccións Provinciais ou Locais do Instituto Social da Mariña (ISM) no caso dos titulares do Réxime Especial de Traballadores do Mar, cando sexa necesario achegar documentación que acredite o dereito a exportar as prestacións sanitarias, ou se o seu desprazamento é inminente.

Neste caso, o CPS obterase de forma inmediata, entregándose en man no CAISS ou Dirección Provincial ou Local do ISM.


Validez

O Certificado Provisional Substitutorio (CPS) é válido durante o período que se indica no documento. Emítense por 90 días como máximo dende a súa data de inicio. A utilización do CPS durante o seu período de validez encóntrase condicionada a que o seu titular continúe reunindo os requisitos que deron lugar á súa obtención. Noutro caso, os gastos que se orixinen poderían ser reclamados en concepto de prestacións indebidas, de acordo co previsto no artigo 76 do Regulamento (CE) 883/04.

É importante que antes de realizar un desprazamento a calquera país do Espazo Económico Europeo (1) ou a Suíza, comprobe que o período de validez do CPS comprende a data de regreso prevista.

(1) Estados nos que ten validez o CPS:

Alemaña, Austria, Bélxica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Romanía, Suecia e Suíza.

Nota informativa para imprimir


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Nota informativa para imprimir Descargar documento Nota informativa para imprimir. O documento abrirase nunha ventá nova. Descargar documento Nota informativa para imprimir. O documento abrirase nunha ventá nova. (PDF,280 KB) 25/03/2021
Complementary Content
${loading}