Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Devolució d'Ingressos Indeguts

Les persones obligades a cotitzar o al pagament d'altres deutes amb la Seguretat Social tenen dret a la devolució total o parcial de l'import dels ingressos realitzats per error.

Les devolucions inclouen l'interés de demora des de la data de l'ingrés en la Tresoreria General de la Seguretat Social fins a la data de la proposta de pagament.

No serà procedent la devolució de les quotes o dels recursos ingressats maliciosament.

Si la persona subjecte de la devolució és deutora de la Seguretat Social o tinguera concedit un ajornament o moratòria, l'import de la devolució s'aplicarà al deute pendent d'ingrés o d'amortització (excepte per al cas del deute garantit mitjançant aval genèric).

Les sol·licituds de devolució d'ingressos s'han de dirigir a l'Administració de la Seguretat Social corresponent al domicili de l'obligat al pagament. En cas que este tinga centralitzada la seua gestió en una Administració en concret, serà esta l'Administració competent.

Els treballadors dels Règims Especials de: Autònoms, Agrari compte d'altri, Treballadors del Mar compte propi, Empleats de la Llar (titulars de la llar familiar i treballadors discontinus) i Convenis Especials poden sol·licitar la devolució de les quotes a través de la Seu Electrònica > Ciutadans > Recaptació> Devolució d'Ingressos de règims i sistemes especials

Mitjançant este servici també poden consultar l'estat de tramitació de la seua sol·licitud. Per a accedir-hi cal disposar de D.N.I  electrònic o Certificat digital.

Els empresaris han de sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la devolució de la seua aportació i la dels seus treballadors, i els l'han de reintegrar quan se'ls faça efectiva la devolució. No obstant això, el treballador per compte d'altri pot sol·licitar directament a la Tresoreria General la devolució de les quotes si l'empresa ha desaparegut o es nega a sol·licitar la devolució.

El dret a la devolució de quotes prescriu al cap de quatre anys, a comptar des de l'endemà del seu ingrés.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
TC.13/1 Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts Descargar documento TC.13/1 Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento TC.13/1 Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,201 KB) 23/10/2018
Complementary Content
${loading}