Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Devolució d'Ingressos Indeguts

Les persones obligades a cotitzar o al pagament d'altres deutes amb la Seguretat Social tenen dret a la devolució total o parcial de l'import dels ingressos fets per error.

Les devolucions inclouen l'interès de demora des de la data de l'ingrés a la Tresoreria General de la Seguretat Social fins a la data de la proposta de pagament.

No serà procedent la devolució de les quotes o els recursos ingressats maliciosament.

Si la persona subjecte de la devolució fos deutora de la Seguretat Social o tingués concedit un ajornament o una moratòria, l'import de la devolució s'aplicarà al deute pendent d'ingrés o d'amortització (excepte per al cas del deute garantit mitjançant aval genèric).

Les sol·licituds de devolució d'ingressos s'han de dirigir a l'Administració de la Seguretat Social corresponent al domicili de l'obligat al pagament. En cas que aquest obligat tingui centralitzada la seva gestió en una Administració en concret, aquesta serà l'Administració competent.

Els treballadors dels Règims Especials d': Autònoms, Agrari compte d'altri, Treballadors del Mar compte propi, Empleats de la Llar (titulars de la llar familiar i treballadors discontinus) i Convenis Especials poden sol·licitar la devolució de les quotes a través de la Seu Electrònica > Ciutadans > Recaptació> Devolució d'Ingressos de règims i sistemes especials

Mitjançant aquest servei també podeu consultar l'estat de tramitació de la vostra sol·licitud. Per accedir-hi cal disposar de D.N.I.  electrònic o Certificat digital.

Els empresaris han de sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la devolució de la seva aportació i la dels seus treballadors i els han de reintegrar aquesta devolució quan es faci efectiva. No obstant això, el treballador per compte d'altri pot sol·licitar directament a la Tresoreria General la devolució de les quotes si l'empresa ha desaparegut o es nega a sol·licitar la devolució.

El dret a la devolució de quotes prescriu en transcórrer quatre anys, a comptar des de l'endemà de l'ingrés.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
TC.13/1 Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts Descargar documento TC.13/1 Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento TC.13/1 Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,209 KB) 23/10/2018
Complementary Content
${loading}