Modelos de Documentos de Cotización

DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DA SEGURIDADE SOCIAL
Réxime Xeral Denominación Modelo
Réxime Xeral Recibo de liquidación de cotización RLC *
Colectivos Integrados
Artistas e Profesionais Taurinos (Empresas) Boletín de Cotización ao Réxime Xeral TC-1/19
Relación Nominal de Traballadores TC-2/19
Xustificantes de actuacións TC-4/5
Artistas e Profesionais Taurinos (Profesionais) Boletín de Cotización ao Réxime Xeral TC-1/11
Declaración anual de actividades TC-4/6
Representantes de comercio Boletín de Cotización ao Réxime Xeral TC-1/3
Relación de empresas TC-2/10
Sistemas Especiais
Manipulado e Empaquetado de Tomate Fresco Boletín de Cotización TC-1/25
Asistencia Sanitaria Concertada Boletín de Liquidación TC-3/4


DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DA SEGURIDADE SOCIAL
Denominación Modelo
Réxime Especial Minaría do Carbón Boletín de Cotización TC-1/4
Relación Nominal de Traballadores TC-2/4
Recibo de liquidación de cotización RLC **


DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DA SEGURIDADE SOCIAL
Denominación Modelo
Réxime Especial Traballadores Autónomos Recibo de liquidación de cotización RLC **


DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DA SEGURIDADE SOCIAL
Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios Denominación Modelo

Empresas

Boletín de Cotización TC-1/8
Relación Nominal de Traballadores TC-2/8
Recibo de liquidación de cotización RLC *

Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios - Períodos de Inactividade

Recibo de liquidación de cotización RLC *

Sistema Especial Traballadores Conta Propia Agrarios

Recibo de liquidación de cotización RLC **


DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DA SEGURIDADE SOCIAL
Réxime Especial Traballadores Mar Denominación Modelo
Traballadores Conta Propia Recibo de liquidación de cotización RLC **
Empresas Boletín de Cotización TC-1/16
Relación Nominal de Traballadores TC-2/5
Recibo de liquidación de cotización RLC *


DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DA SEGURIDADE SOCIAL
Denominación Modelo
Seguro Escolar Boletín de Cotización TC-3/2


DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DA SEGURIDADE SOCIAL
Denominación Modelo
Convenio Especial Recibo de liquidación de cotización RLC **

 

(*)(**) Mediante pagamento electrónico, emitido polas Direccións Provinciais da Tesourería Xeral da Seguridade Social ou Administracións da mesma.

Complementary Content
${loading}