Models de Documents de Cotització

DOCUMENTS DE COTITZACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL
Règim general Denominació Model
Règim general Rebut de liquidació de cotització RLC *
Col·lectius integrats
Artistes i professionals taurins (Empreses) Butlletí de cotització al règim general TC-1/19
Relació nominal de treballadors TC-2/19
Justificants d'actuacions C-4/5
Artistes i professionals taurins (professionals) Butlletí de cotització al règim general TC-1/11
Declaració anual d'activitats TC-4/6
Representants de comerç Butlletí de cotització al règim general TC-1/3
Relació d'empreses TC-2/10
Sistemes especials
Manipulat i empaquetat de tomàquet fresc Butlletí de cotització TC-1/25
Assistència sanitària concertada Butlletí de liquidació TC-3/4


DOCUMENTS DE COTITZACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL
Denominació Model
Règim especial mineria del carbó Butlletí de cotització TC-1/4
Relació nominal de treballadors TC-2/4
Rebut de liquidació de cotització RLC **


DOCUMENTS DE COTITZACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL
Denominació Model
Règim especial treballadors autònoms Rebut de liquidació de cotització RLC **


DOCUMENTS DE COTITZACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL
Sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris Denominació Model

Empreses

Butlletí de cotització TC-1/8
Relació nominal de treballadors TC-2/8
Rebut de liquidació de cotització RLC *

Sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris - Períodes d'inactivitat

Rebut de liquidació de cotització RLC *

Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris

Rebut de liquidació de cotització RLC **


DOCUMENTS DE COTITZACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL
Règim especial treballadors mar Denominació Model
Treballadors compte propi Rebut de liquidació de cotització RLC **
Empreses Butlletí de cotització TC-1/16
Relació nominal de treballadors TC-2/5
Rebut de liquidació de cotització RLC *


DOCUMENTS DE COTITZACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL
Denominació Model
Assegurança escolar Butlletí de cotització TC-3/2


DOCUMENTS DE COTITZACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL
Denominació Model
Conveni especial Rebut de liquidació de cotització RLC **

 

(*) (**) Mitjançant pagament electrònic, emès per les direccions provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social o les administracions d'aquesta.

Complementary Content
${loading}