Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Incompliment

La no constitució de les garanties que fossin exigibles dins del termini establert a la Resolució donarà lloc a l'incompliment.

Igualment, es considerarà incomplert per manca d'ingrés de qualsevol dels terminis d'amortització establerts en la resolució, així com per no mantenir-se al corrent en el pagament de nous deutes reportats amb posterioritat.

En cas d'incompliment es seguirà el procediment de constrenyiment, i, en cas que no s'hagués fet anteriorment, es dictarà providència de constrenyiment i es procedirà a executar les garanties que s'haguessin constituït.

S'exigiran els interessos de demora reportats des del venciment dels respectius terminis reglamentaris d'ingrés.

Complementary Content
${loading}