Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu gure cookie-politika.

Informazio Orokorra

Nortzuk kotizatu behar dute Gizarte Segurantzan?

Jarduerak beren kontura egiten dituzten Erregimen Orokorreko enpresariak eta langileak.

Kotizatzeko Betebeharraren Hasiera eta Amaiera.

Kotizatzeko betebeharra lana egiten hasten den unean bertan hasten da, eta ez da amaitzen enpresaburuaren eta langilearen arteko lan harremanak irauten duen bitartean. Aldi baterako ezintasun, haurdunaldia bitarteko arriskua eta edoskitze naturala bitarteko arrisku, amatasun eta aitatasuneko atsedenaldi, edo langilearen frogaldi-epeetan ere irauten du.

Kotizatzeko betebeharra lana ematen amaitzen denean bukatzen da, betiere, langilearen baja-agiria hurrengo hiru (3) egun naturaletan aurkezten bada.

Langilearen baja 3 egun horien ostean aurkezten bada, kotizatzeko betebeharrak jarraitzen du Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrak lanuzte hori jakinarazi arte, interesdunek lanuzte hori aurretiaz gertatu zela egiaztatzen dutenean izan ezik.

Zenbat kotizatu behar da?

Kuota

Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kopuruak, hau da, kuotak, babestutako kontingentzia bakoitzari dagokion ehunekoa edo kotizazio-tasa langilearen kotizazio-oinarriari ezarriz kalkulatzen dira.

Kotizazio-oinarria

Kotizazio-oinarria kalkulatzeko langileak jasotzeko eskubidea duen edo benetan jasotzen dituen hileko ordainsariei, handiagoak izanez gero, aparteko ordainsarien eta hilekoak baino haratagoko edo aldizkakoak ez diren eta ekitaldian jasotzen diren ordainsarien zati proportzionala gehitu behar zaie.

Kotizazio-oinarria, gutxienekoak eta gehienekoak

Urtero gutxieneko eta gehieneko kotizazio-oinarriak (hilekoak edota egunekoak) ezartzen dira, langileen kontingentzietarako eta lanbide-kategorietarako (kotizazio-taldeak). 2017. urterako, ikus  'Kotizazio Oinarriak'. Lan istripu eta lanbide gaixotasunen oinarria Langabezia, Soldatak Bermatzeko Funtsa eta Lanbide Prestakuntzagatiko kotizazioak kalkulatzeko ere erabiltzen da.


Kotizazio-tasa


Kotizazio-tasa Gizarte Segurantzako kuotak lortzeko kotizazio-oinarriei aplikatzen zaien ehunekoa da. Kotizazio-tasa enplegu-emaile eta enplegatuaren artean banatzen da, Laneko Istripu, Lanbide Gaixotasun eta Soldatak Bermatzeko Fondoari dagozkienak salbu, enpresaren kontura baitira. Kotizazio-tasak Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen bidez ezartzen ditu urtero. 2017. urtean babestutako kontingentzia bakoitzerako kotizazio-tasak honako hauek izango dira:

GIZARTE SEGURANTZAREN KONTINGENTZIAK
Azalpena Enpresa Langilea Guztira
Kontingentzia arruntak 23,60 4,70 28,30
Lan istripuak eta lanbide gaixotasunak Primen Tarifa Abenduaren 28ko 42/2006 Legea laugarren xedapen gehigarria - EAO 2007 Ez du kotizatzen

 

BATERAKO DIRU-BILKETAREN BESTE HAINBAT KONTZEPTU

Azalpena Enpresa Langilea Guztira
Langabezia Tasa orokorra 5,50 1,55 7,05
Iraupen mugatuko Kontratua Lanaldi osoa 6,70 1,60 8,30
Iraupen mugatuko Kontratua Lanaldi partziala 6,70 1,60 8,30
Soldatak Bermatzeko Funtsa 0,20 Ez du kotizatzen 0,20
Lanbide Heziketa 0,60 0,10 0,70
KOTIZAZIO OSAGARRIA. APARTEKO ORDUAK
Azalpena Enpresa Langilea Guztira
Kotizazio osagarria. Aparteko orduak Ezinbesteko aparteko Orduak 12 2 14
Gainerako aparteko orduak 23,60 4,70 28,30

Kuotak Sartzea

Erantzulea:

Enpresariak ordaindu beharko ditu bere eta bere langileen kotizazioak, horretarako, langileei soldatak ordaintzeko unean, dagozkien ekarpenak kenduko dizkie.

Legezko epea:

Kuotak sortu eta hurrengo hilabetearen barruan ordainduko dira.

Lekua:

Kuoten ordainketa egiteko kotizazio-dokumentuak Bulego Biltzaile gisa jarduteko baimenduriko edozein Erakunde Finantzariotan (Banku, Aurrezki Kutxa, Kreditu-kooperatiba edo Baserritarren Kutxa) aurkeztu daitezke.

Dokumentuen igortze elektronikoa (RED)

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren Zuzendaritza Nagusiak langileen TC-2 nomina zerrendan dagoen informazioa Dokumentuen igorpen elektronikoaren bitartez eskaintzea baimendu dezake elektronikoki, informatikoki edo telematikoki. Aipatutako bideak erabiliz datuak komunikatzeak, arauzko epean kotizazio-dokumentuak aurkezteari jarraiki, obligazioa betetzen den zehaztuko du.

La utilización del Sistema RED  sistemarekin kuotak ordainketa elektroniko edo helbideratze bidez ordaindu ahal izango dituzu.

Enpresak ordainketa elektronikoaren modalitatea aukeratzen badu, Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duen finantza erakundeetako batean egin ahal izango du ordainketa Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak emandako agiriarekin, RED sistemaren bitartez.

Banku-helbideratzea bakarrik egin nahi bada, kargua egiteko kontuaren zenbakia adierazi beharko da, finantza-erakundera gerturatu beharrik gabe.

Dokumentazioa epean aurkeztearen ondorioak

Legezko epean kotizazio-dokumentuak aurkezteak ondoko ondorioak izango ditu:

  • Arduradunak likidazioan, aldi baterako ezgaitasunagatik ordaindutako prestazio ekonomikoen konpentsazioa gauza dezake ordainketa eskuordetuan, hauek aldi berari badagozkie eta likidazioaren xede badira. Dokumentuak aurkezteaz gain, dirua arauzko epearen barruan sartzen bada, murriztapen edo hobariengatik dagozkien kendurak ezarri ahalko dira.
  • Larritzat jotako arau-haustearen komisioa saihestuko da, abuztuaren 4ko RD 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 22. artikuluaren arabera, lan-arloko edo kasu batzuetan ekar lezakeen erantzukizun penaleko arau-hausteei eta zehapenei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

Errekarguak eta berandutzeagatiko interesak:

Gizarte Segurantzaren kuoten ordainketarako arauzko epea igarotakoan, ordaindu ez badira, luzamenduetarako ezarritako berezitasunei kalterik egin gabe, ondoko errekarguak sortuko dira:

 • Kotizazio-dokumentuak arauzko epearen barnean aurkeztea:
  • Zorraren %20ko errekargua, kuotak arauzko epea igaro ondoren ordaintzen badira.
 • Kotizazio-dokumentuen aurkezpena epearen barruan egin gabe:

  • Zorraren %20ko errekargua, zor zituen kuoten ordainketa zorraren erreklamazioan edo kitapen-aktan ezarritako ordainketa-epea bukatu aurretik eginez gero.
  • Zorraren %35eko errekargua, zor zituen kuoten ordainketa ordainketa-epe hori bukatu ondoren eginez gero.

 • Berandutzako interesak:

  Berandutzeagatiko interesak kuoten ordainketaren arauzko epea iraungi eta hurrengo egunean sortuko dira. Hala ere, premiamendu-probidentziaren jakinarazpenetik edo kenkari-prozeduraren hasieraren adierazpenetik hamabost egun natural igaro ondoren galdagarriak izango dira zorra ordaindu gabe ere.

  Era berean, interes horiek galdagarriak izango dira zorren erreklamazio edo kitapen-akten aurka aurkeztutako helegiteen ezetsitako ebazpenetan ezarritako epean zorraren zenbatekoa ordaindu ez denean, ebazpen horiek gauzatzea haien kontra aurkeztutako administrazioarekiko auzietako helegitearen izapideetan etengo balitz.

  Berandutzako interes galdagarriak zorra duen lehenengoak arauzko ordainketa-epea iraungi ondoren sortu dituenak izango dira. Era berean, ordainketaren unean, errekargu aplikagarriak sortu dituenak eta aurreko paragrafoaren arabera galdagarriak direnak ere izango dira.

  Berandutzeagatiko interes-tasa sortzapen-epearen une bakoitzean indarrean dagoen legezko diru-interesa %25ean handituta izango da, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak beste bat ezartzen duenean salbu. 2017. urterako, %3,75.

Complementary Content
${loading}