Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Modalitats / Classes

Pensions contributives / Classes

 • Són prestacions econòmiques i de durada indefinida, tot i que no sempre, la concessió de les quals està generalment supeditada a una prèvia relació jurídica amb la Seguretat Social (acreditar un període mínim de cotització en determinats casos), sempre que es complisquen els altres requisits exigits.
 • La quantia es determina en funció de les aportacions efectuades pel treballador i per l'empresari, si es tracta de treballadors per compte d'altri, durant el període considerat a l'efecte de la base reguladora de la pensió de què es tracte.
 • Dins de l'acció protectora del Règim General i dels Règims Especials de la Seguretat Social, amb les excepcions que en cada cas i per a cada modalitat s'indiquen en el respectiu règim especial, s'inclouen les pensions següents:
  • Per jubilació: jubilació ordinària, jubilació anticipada pel fet de tindre la condició de mutualista, jubilació anticipada sense tindre la condició de mutualista, jubilació anticipada derivada de la cessació no voluntària en el treball, jubilació anticipada per voluntat del treballador, jubilació anticipada per reducció de l'edat mínima a causa de la realització d'activitats penoses, tòxiques i insalubres, jubilació anticipada de treballadors amb discapacitat, jubilació parcial, jubilació flexible i jubilació especial als 64 anys.

  • Per incapacitat permanent: total, absoluta i gran invalidesa.

  • Per defunció: viudetat, orfandat i a favor de familiars.

  • Dins de l'acció protectora de l'Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) s'inclouen les pensions de:
   • Vellesa.

   • Invalidesa.

   • Viudetat.

   Pensions no contributives / Classes

   Són prestacions econòmiques que es reconeixen a aquells ciutadans que, trobant-se en situació de necessitat protegible, manquen de prou recursos per a la seua subsistència en els termes legalment establits, encara que no hagen cotitzat mai o el temps suficient per tindre dret a les prestacions del nivell contributiu. Dins d'esta modalitat hi ha les pensions següents: Invalidesa i Jubilació.

   La gestió d'estes pensions no contributives està atribuïda als òrgans competents de cada Comunitat Autònoma i a les Direccions Provincials de l'Institut de Gent Gran i Servicis Socials (IMSERSO) a les ciutats de Ceuta i Melilla.

   Complementary Content
   ${loading}