Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Avisos ano 2021

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

19/07/2021-FIE – Inclusión traballadores autónomos

Dende o próximo día 20/07/2021 comunicarase no ficheiro INSS EMPRESAS (FIE) información sobre os traballadores por conta propia ou autónomos incluídos no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos e no Réxime Especial de Traballadores do Mar. Tras a entrada en funcionamento, o pasado 08/03/2021, da versión 2.0 do FIE, os traballadores por conta propia ou autónomos era o único colectivo cuxa inclusión no FIE aínda non se producira, polo tanto, a partir do 20/07/2021, o FIE alcanzará todos os colectivos de traballadores.

09/07/2021-Incidencia nas liquidacións afectadas por ERTE en xuño 2021

Comunícase que se produciron problemas no cálculo de liquidacións de traballadores afectados por ERTE respecto ao período de xuño de 2021, que se presentasen entre o día 1 e o día 8 de xullo de 2021. Solicítase que non se realice ningunha nova actuación sobre estas. Emitirase nova comunicación cando a incidencia se encontre emendada.

No entanto, a citada incidencia non afecta as liquidacións que se presenten, por primeira vez, a partir de hoxe, respecto do período de xuño de 2021.


09/07/2021-Anotación Tipos de Inactividade

Comunícase que xa se encontra dispoñible a posibilidade de anotación de calquera valor de TIPO DE INACTIVIDADE que afecte ao período de liquidación de xuño 2021.

01/07/2021- Boletín de Noticias RED 5/2021

Atópase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 5/2021, que contén os seguintes puntos:

 • Novidades CASIA: Novas Funcionalidades:
  • Apertura de Casos con orixe TGSS.
  • Apertura de Consultas de Materia Recadación.
  • Peche de Oficio de Trámites.
 • Nova Funcionalidade Afiliación ONLINE: Asignación de Número de Seguridade Social.
 • Novo Servizo Sistema RED ONLINE: FIER.

15/09/2021-FIER – Novo servizo Sistema RED Online dende o 20/09/2021

FIER – Novo servizo Sistema RED Online dende o 20/09/2021


Comunícase que a partir do próximo día 20 de setembro de 2021 estará dispoñible o novo servizo FIER no Sistema RED Online -ver Boletín de Noticias RED 5/2021, do 1 de xullo de 2021-.


Este novo aplicativo permite a calquera usuario, principal ou secundario, dunha autorización RED DIRECTO ou RED Sistema de Liquidación Directa descargar en formato Excel a información contida na versión 2.0 do Ficheiro INSS Empresas (FIEI). Ademais, permite a descarga conxunta dun período de tempo, cun máximo de 17 días e de 300 rexistros por consulta.


En www.seg-social.es, no apartado Sistema Rede/ INSS/ Manuais de usuario pódese consultar o Manual de usuario do FIER onde se explica en detalle a forma de acceso ao servizo, así como os campos contidos na pantalla de inicio da aplicación e as accións que se poden realizar. Así mesmo, na parte inferior da pantalla do servizo FIER móstrase un enlace co Manual de usuario da aplicación.


Finalmente, recórdase que o deseño de rexistro da Mensaxe FIEI 2.0 pode consultarse en www.seg-social.es, no apartado Sistema Rede/ INSS/ Instrucións Técnicas.23/09/2021-Novo servizo de consulta de cotas de traballadores autónomos.

Novo servizo de consulta de cotas de traballadores autónomos.

Está operativo no Sistema RED un novo servizo para a “Consulta de recibos emitidos no Réxime de Autónomos”, ao que se accede dende o apartado de COTIZACIÓN RETA da Oficina Virtual, e no que se poderá obter información sobre a cota que se cargará na conta bancaria do traballador autónomo o último día hábil do mes. En concreto:

 • A partir do día 26 de cada mes poderase consultar a cota correspondente a ese período de liquidación, así como as eventuais liquidacións complementarias correspondentes a períodos anteriores que vaian cargarse na conta ese mes.
 • En calquera momento se poderán consultar as cotas correspondentes a períodos de liquidación anteriores a aquel en que se efectúa a consulta e que foron xa emitidas pola Tesourería Xeral da Seguridade Social para o seu cargo na correspondente conta bancaria. O primeiro período de liquidación do que se ofrece información no novo Servizo é xullo de 2018, data na que se implantou o procedemento de emisión de débitos conforme aos requisitos establecidos pola normativa SEPA.

A información  obtida a través deste servizo non poderá utilizarse, en ningún caso, como documento para o pagamento de cotas nin certifica que as devanditas cotas fosen efectivamente ingresadas polo traballador, polo que a devandita información non constitúe acreditación de que o traballador se encontre ao corrente nas súas obrigas de pagamento coa Tesourería Xeral da Seguridade Social.

Así mesmo, púxose a disposición dos Autorizados RED un Manual de axuda do servizo, situado nas seguintes rutas:

Inicio / Sistema RED / RED Directo / Documentación RED Directo / Manuais de usuario / Réxime Especial de Traballadores Autónomos

Inicio / Sistema RED / RED Internet / Documentación RED Internet / Manuais de usuario / Réxime Especial de Traballadores Autónomos01/10/2021- Aviso Peche de Servizos

Por labores de mantemento e actualización das aplicacións, os servizos SLD e RED directo permanecerán pechados previsiblemente ata o vindeiro día 5 de marzo inclusive. Ata esa data non se iniciará o procesado dos ficheiros.

08/10/2021- Ampliación a 90 días para anulacións dos partes de IT

Ampliación a 90 días para anulacións dos partes de IT

Comunícase que se ampliou a 90 días o prazo para que os usuarios dunha autorización RED realicen anulacións polo Sistema RED Online dos partes de baixa, confirmación e alta dos procesos de incapacidade temporal.


15/10/2021- Boletín de Noticias RED 6/2021

Atópase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 6/2021, que contén os seguintes puntos:

 • Real Decreto-Lei 18/2021, do 28 de setembro, de medidas urxentes para a protección do emprego, a recuperación económica e a mellora do mercado de traballo.
 • RDL 18/2021. Aplicación das exencións na cotización establecidas no Real Decreto Lei 11/2021 para o mes de setembro de 2021.
 • RDL 18/2021. Aplicación das exencións na cotización establecidas no Real Decreto Lei 18/2021 para o mes de outubro de 2021.
 • RDL 18/2021. Prórroga dos ERTE dende o 1 de novembro de 2021 e aplicación das exencións na cotización establecidas no artigo 4 do Real Decreto Lei 18/2021.
 • RDL 18/2021. Identificación de novos ERTE autorizados ou comunicados con efectos iguais ou posteriores a 1 de novembro de 2021.
 • RDL 18/2021. Declaración responsable sobre o compromiso da empresa de realización de accións formativas.
 • RDL 18/2021. Medidas extraordinarias para empresas das illas Canarias afectadas pola erupción volcánica rexistrada na zona de Cumbre Vieja.
 • Esquema declaracións responsables -CPC- e comunicacións sobre traballadores -Tipo de Inactividade-.
 • Comunicación sobre a existencia de ERTE vinculado á crise pandémica en empresas ás que se prorrogue o mesmo a partir do 01-11-2021 e non se lles pretendan aplicar exencións na cotización.
 • Modificacións Afiliación Sistema RED.
 • RDL 18/2021. Título II. Medidas para a protección dos traballadores autónomos.
 • RDL 18/2021. DA Sexta. Medidas extraordinarias para os traballadores autónomos afectados pola erupción volcánica rexistrada na zona de Cumbre Vieja na Palma.
 • Anexo I. Título I, Título II e disposicións adicionais cuarta, quinta, sexta e undécima e disposición transitoria única do RDL 18/2021.
 • Anexo II. Autoridades Laborais.
 • Anexo III. Tipos de ERTE.

28/10/2021- Novos prazos de variacións e correccións de datos para usuarios do Sistema RED.

Novos prazos de Variacións e Correccións de datos para usuarios do Sistema RED.

Desde o pasado 1 de novembro, a variación dos datos asociados ao contrato e a súa corrección, así como as correccións dos datos da alta, pódese realizar a través do Sistema RED durante todo o mes ao que se refiran, e durante o mes seguinte ata que se confirme a liquidación. Todas as comunicacións de variacións e correccións realizadas ata ese momento terán efecto dende a data real comunicada, sen prexuízo das sancións e responsabilidades que da falta de comunicación de tales variacións ou correccións en prazo regulamentario se puidesen derivar.

28/10/2021- Ampliación funcionalidade Asignación de Número de Seguridade Social: Traballadores con NIE

Ampliación funcionalidade Asignación de Número de Seguridade Social: Traballadores con NIE

O pasado 6 de xullo implantouse unha nova funcionalidade no ámbito de afiliación para poder solicitar, a través do Sistema RED, a asignación o Número de Seguridade Social -NSS- (BNR 5/2021, do 1 de xullo)
Nese momento unicamente se permitía a asignación do NSS a persoas con nacionalidade española que tivesen Documento Nacional de Identidade.
Infórmase que dende hoxe 28 de outubro se encontra ampliada a devandita funcionalidade para a asignación do INSS a aquelas persoas que dispoñan do Número de Identificación de Estranxeiros e teñan nacionalidade dalgún dos seguintes países:
Alemaña, Austria, Bélxica, Bulgaria, Chipre, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Noruega, Polonia, Portugal, Romanía, Suecia e Suíza.
O funcionamento e os diferentes controis e regras de validación serán os mesmos que existiron ata o momento.
Así mesmo, unha vez que o devandito NSS se consolide no sistema, poderase obter o duplicado da documentación de asignación de NSS.
Nota* recórdase que os NSS que non se poidan asignar por esta funcionalidade se deberán seguir solicitando a través de CASIA, e que os réximes para os que se admitirán altas co NSS xerado mediante o Sistema RED son os seguintes:

0111          RÉXIME XERAL     
0112          REX. XRAL.(ARTISTAS) 
0163          R.X. (S.E. AGRARIO CCC)
0811          R.E. MAR (C.AJ.GR. I.)
0812          R.E. MAR (C.AJ.GR.2A)
0813          R.E. MAR (C.AJ.GR.2B)
0814          R.E. MAR (C.AJ.GR. 3)
0821          R.E. MAR (ASIM.GR. I)    
0822          R.E. MAR (ASIM.GR.2A)    
0823          R.E. MAR (ASIM.GR.2B)    
0911          R.E. MINERÍA CARBÓN 


29/10/2021 - Novos ERTE COVID-19 RDL 18/2021


05/11/2021- Aviso Peche CASIA

O Servizo de Atención e Soporte ao Autorizado (CASIA) permanecerá pechado por labores de mantemento e actualización da aplicación a partir das 18:30 horas do venres 05-11-2021. Estará operativo novamente a partir das 15:00 horas do sábado 06-11-2021, horario peninsular.

11/11/2021- Errata instrucións modificacións afiliación Sistema RED. RDL 18/2021.

Errata instrucións modificacións afiliación Sistema RED. RDL 18/2021.

No BNR 6/2021 do 15 de outubro, no apartado Afiliación remesas/Modificación ficheiro AFI, informábase sobre a creación dun novo campo DECLARACIÓN RESPONSABLE FORMACIÓN, cuxos valores eran 1=Si e 2=Non.
Comunícase que se trata dunha errata e que os valores correctos son S=Si e N=Non.

11/11/2021- Aclaración novos prazos de variacións e correccións de datos para usuarios do Sistema RED.

Aclaración novos prazos de variacións e correccións de datos para usuarios do Sistema RED.

Desde o pasado 1 de novembro, a variación dos datos asociados ao contrato e a súa corrección, así como as correccións dos datos da alta, pódese realizar a través do Sistema RED durante todo o mes ao que se refiran, e durante o mes seguinte ata que se confirme a liquidación. Todas as variacións/correccións realizadas ata ese momento serán consideradas en prazo, non permitíndose a mecanización despois da devandita data.
Está prevista proximamente a ampliación do prazo a variación do resto de datos desde o pasado 1 de novembro e os datos para os cales estará dispoñible proximamente.  Unha vez habilitada a ampliación do prazo para estes últimos, informarase oportunamente.
Non obstante, recórdase que ata que remate o período regulamentario de presentación de liquidacións, existe a posibilidade de rectificar ou anular a liquidación dependendo do momento do mes, para poder realizar a variación e permitir a liquidación co novo dato.
O resto de prazos do Sistema RED –altas, baixas, mecanización de xornadas reais, eliminación de altas e baixas consolidadas, etc.– permanecen invariables. 

PRAZOS VARIACIÓNS

PRAZO ACTUAL NOVO PRAZO
Anotación xornadas reais Ata o día 6 do mes seguinte ao que correspondan. Ata o día 13 do mes seguinte ao que correspondan.
Inactividade por ERTE ou folga Ata o penúltimo día do mes seguinte á FRV*. Ata a confirmación da liquidación
Vixente desde 01-11-2021
CTP actividade en folga/ERE Ata o penúltimo día do mes seguinte á FRV. Ata a confirmación da liquidación
Vixente desde 01-11-2021
Inactividade (non ERTE nin folga) Anotación ao longo de todo o mes da FRV, 3 días en prazo. Ata a confirmación da liquidación
Inactividades 7, 8, 9 e A — en calquera momento.
Vixente desde 01-11-2021
Reducións de xornada/CTP Anotación ao longo de todo o mes da FRV, 3 días en prazo. Ata a confirmación da liquidación
Vixente desde 01-11-2021
TIPO DE CONTRATO/CTP Anotación ao longo de todo o mes da FRV, 3 días en prazo. Ata a confirmación da liquidación
Vixente desde 01-11-2021
Cambio de CTP retroactivo Nos tres primeiros días do mes seguinte Ata a confirmación da liquidación
Vixente desde 01-11-2021
Resto datos asociados ao contrato que se modifican por ATR45 Anotación ao longo de todo o mes da FRV, 3 días en prazo. Ata a confirmación da liquidación
Vixente desde 01-11-2021
Ocupación Anotación ao longo de todo o mes da FRV, 3 días en prazo. Ata a confirmación da liquidación
Ocupación C - en calquera momento
Proximamente
Grupo de cotización Anotación ao longo de todo o mes da FRV, 3 días en prazo. Ata a confirmación da liquidación
Proximamente
Indicativo Grupo de cotización diario Se a variación se comunica dentro dos tres primeiros días do mes, poderá ir referida ao día 1 do mes anterior ou ao día 1 do mesmo mes; se a variación se comunica fóra dos tres primeiros días do mes, deberase comunicar sempre como data de variación a do día 1 do mesmo mes.
Ata a confirmación da liquidación
Proximamente
A FRV sempre debe ir referida ao día 1 do mes
Categoría profesional
Anotación ao longo de todo o mes da FRV, 3 días en prazo.
Ata a confirmación da liquidación
Proximamente
Coeficiente redutor da Idade de Xubilación
Anotación ao longo de todo o mes da FRV, 3 días en prazo.
Ata a confirmación da liquidación
Proximamente
SAA

Ao longo de todo o mes da FRV.

SAA 420 - previa ata 60 días e ao longo de todo o mes natural e ata o día 3 do mes inmediatamente posterior, respectando a data que mecanice o usuario
SAA 434 - ao longo de todo o mes natural e ata o penúltimo día do mes natural inmediatamente posterior, respectando as datas que mecanice o usuario.

Ata a confirmación da liquidación
Proximamente

SAA 001- Ao longo de todo o mes da FRV
SAA 002 e 433 -3 días.* Data Real de Variación

18/11/2021- RDL18/2021: Implantación de Declaracións Responsables correspondentes a Novembro 2021

RDL18/2021: Implantación de Declaracións Responsables correspondentes a Novembro 2021

Infórmase que a presentación das declaracións responsables e comunicacións ás que se fai referencia no BNR 6/2021, 15 de outubro, en aplicación do Real Decreto lei-RDL- 18/2021, do 28 de setembro, para o período de liquidación de novembro 2021, estará previsiblemente dispoñible a partir do vindeiro 26 de novembro de 2021.                

Como excepción, a aplicación de exencións polas empresas afectadas pola Disposición Adicional quinta do RDL 18/2021 pola cal se establecen medidas extraordinarias para as empresas das Illas Canarias afectadas pola erupción volcánica rexistrada na zona de Cumio Vello, deberase seguir realizando pola canle establecida ata o momento -comunicación a través de CASIA-Solicitude de trámite; Materia: Afiliación, altas e baixas; Categoría: Variación dos datos traballadores conta allea; Subcategoría: DR ERTE A Palma-. Unha vez estean dispoñibles as declaracións responsables e comunicacións específicas para este tipo de expediente de regulación temporal de emprego, informadas no BNR 6/2021, 15 de outubro, comunicarase oportunamente.


25/11/2021- RDL18/2021: Declaracións Responsables e inactividades correspondentes a Novembro 2021

Infórmase que xa está dispoñible a presentación de declaracións responsables e as comunicacións de inactividade, en aplicación do RDL 18/2021, correspondentes ao período de liquidación de novembro de 2021,  en referencia aos valores CPCs seguintes e as súas inactividades:

062, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081

A presentación de declaracións responsables e comunicacións correspondentes ao período de liquidación de novembro de 2021, en referencia aos novos valores de CPCs e as súas inactividades estarán dispoñibles a partir de mañá venres, día 26 de novembro:

083 084 085 086 091 092

Recórdase que, tal e como se indicaba no BNR 6/2021, a partir do período de liquidación de novembro, para a admisión de declaracións responsables e comunicación dos valores de inactividade para a identificación dos traballadores,  é necesario ter presentado a relación das persoas traballadoras incluídas no ERTE a través da páxina web do Ministerio de Traballo e Economía Social.

En caso de non se presentar a devandita información ante o Ministerio de Traballo e Economía Social no prazo e a forma establecidos na Disposición adicional cuarta do RDL 18/2021 a Tesourería Xeral da Seguridade Social-TGSS- non poderá aplicar exencións na cotización nin as peculiaridades de cotización 17 ou 18 sobre a inexistencia da obriga de ingreso da achega dos traballadores, nas cotas devindicadas a partir do día 1 de novembro de 2021.

Igualmente, recórdase que para que a TGSS aplique de exencións a partir do 1 de novembro de 2021, será necesario indicalo expresamente, en todo caso, tanto a nivel de CCC-APLICACIÓN EXENCIÓNS EMPRESA- como a nivel de traballador-APLICACIÓN EXENCIÓNS TRABALLADOR.-

Por último, será igualmente necesario presentar a declaración responsable de formación para aplicación do 80 por cento de exoneración ao que se refiren os apartados 1.a) 2º e 1.b) 2º do artigo 4 do RDL18/2020.


01/12/2021- RDL18/21. Incidencia detectada relación traballadores en ERTE presentada ante o Ministerio de Traballo e Economía social os días 27 e 28 de outubro e 3 de novembro.

RDL18/21. Incidencia detectada relación traballadores en ERTE presentada ante o Ministerio de Traballo e Economía social os días 27 e 28 de outubro e 3 de novembro.

Detectouse unha incidencia no intercambio de datos co Ministerio de Traballo e Economía Social, respecto da relación das persoas traballadoras incluídas no ERTE presentadas na súa Sede Electrónica os días 27 e 28 de outubro e 3 de novembro que está a impedir a admisión no sistema das declaracións responsables con erro “ERTE non autorizado”.
Unha vez solucionada a incidencia comunicarase oportunamente para que se proceda de novo á presentación das citadas declaracións responsables.

01/12/2021- Identificación ERTES ETOP ou FM Artigo 47 ET.

Identificación ERTES ETOP ou FM Artigo 47 ET.

Valorada a procedencia de identificar as empresas titulares de expedientes de regulación de emprego causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción ou derivadas de forza maior recollidos no artigo 47 do Estatuto dos Traballadores, así como aos traballadores e períodos de suspensión do contrato de traballo ou redución da xornada laboral como consecuencia do devandito expediente, conforme ao procedemento habilitado para a identificación dos ERTE establecidos como consecuencia da crise sanitaria derivada da COVID-19, infórmase que a partir do día 1 de decembro de 2021 NON resultará admisible os valores do campo TIPOS DE INACTIVIDADE B, C, D, E, F, G, M ou N nin a clave de situación baixa 69 - BAIXA SUSPENSIÓN TEMPORAL ERE.
Proximamente informarase do procedemento a seguir para identificar os CCC e traballadores afectados polos devanditos expedientes, consistente en novos valores dos campos CPC e TIPO DE INACTIVIDADE, que estarán en todo caso dispoñibles para a súa comunicación respecto do período de liquidación de decembro.

10/12//2021- Boletín de Noticias RED 7/2021.

Atópase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 7/2021, que contén os seguintes puntos:

 • Actualización de oficio de liquidacións de cotas. Procedemento de remisión de información.
 • Traballadores relevistas. Modificacións no ámbito de cotización.
 • Asignación de número de Seguridade Social. Traballadores con NIE.
 • Fier - novo servizo sistema red online.
 • Medidas de apoio ao sector cultural. Lei 14/2021, do 11 de outubro, pola que se modifica o Real decreto-lei 17/2020, do 5 de maio.
 • Prazos nos que se admitirán variacións de datos a través do sistema rede. Comunicacións fóra de prazo regulamentario. Efectos.
 • Lei 6/2017, do 24 de outubro, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo.
 • Modificacións afiliación sistema red
 • Próxima versión de siltra. Modificacións no ámbito da afiliación.
 • Artigo 10 do Real Decreto-Lei 20/2021. Aprazamento de cotas.
 • Artigo 10 do Real Decreto-Lei 20/2021. Moratorias.
 • Traballadores con contratos fixos descontinuos nos sectores de turismo, e comercio e hostalería vinculados á actividade turística.
 • Identificación de traballadores excluídos de determinadas continxencias ou prestacións. Dato de “embarcación” no réxime especial do mar.
 • Identificación ertes por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción e ertes forza maior do artigo 47 estatuto traballadores.
 • Orde PCM/1238/2021. instrucións para o procedemento de entrada e permanencia de nacionais de terceiros países que exercen actividade no sector audiovisual. Asignación do número de Seguridade Social.
 • Orde ESS/1353/2021, do 2 de decembro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o exercicio 2021.

13/12/2021- RDL18/21. Resolta incidencia na relación traballadores en ERTE presentada ante o Ministerio de Traballo e Economía Social os días 27 e 28 de outubro e 3 de novembro.

Infórmase que  encóntrase emendada a incidencia á que se facía referencia no aviso publicado o pasado 30 de novembro, con asunto “RDL18/21. Incidencia detectada relación traballadores en ERTE presentada ante o Ministerio de Traballo e Economía Social os días 27 e 28 de outubro e 3 de novembro”, polo que xa resultará admisible presentación das declaración responsables respecto dos CCC afectados.

13/12/2021- Parada do procesado das liquidacións.

Infórmase que se produciu unha incidencia técnica que impide o tratamento das liquidacións dende a madrugada do sábado. Esperamos que ao longo da mañá quede emendada a devandita incidencia.

Informarase da reanudación do procesado das liquidacións.


13/12/2021- Reanudación do procesado das liquidacións.

Reanudación do procesado das liquidacións.

Infórmase que xa se emendou a incidencia e se empezou a procesar as liquidacións


16/12/2021- Parada do Procesado de liquidacións

Parada do Procesado das liquidacións

Infórmase que se vai producir unha parada técnica con motivo de implantar novas funcionalidades que impedirá o tratamento das liquidacións. Ao longo do día de hoxe reanudarase o procesado destas.


17/12/2021- Novidades Procesado Remesas de Afiliación

NOVIDADES PROCESADO REMESAS DE AFILIACIÓN

Comunícase que a partir do día 18 de decembro, se vai comezar a procesar os sete días da semana ficheiros de afiliación (AFI), así como a consolidación de movementos previos. Polo tanto, emitiranse as respostas correspondentes todos os días da semana.
O procesado das remesas realizarase todos os días no mesmo horario no que se realiza actualmente: ás 07:00, 14:00 e 19:00 horas

29/12//2021- Boletín de Noticias RED 8/2021.

Atópase dispoñible na área de Noticias RED o Boletín de Noticias RED 8/2021, que contén o seguinte punto:

 • Disposición Transitoria Segunda da Orde PCM/1353/2021, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, fondo de garantía salarial e formación profesional para o exercicio 2021.

29/12/2021-ERTES 47 ET e ERTES Erupción volcánica Cumbre Vieja

ERTES 47 ET e ERTES Erupción volcánica Cumbre Vieja

Infórmase de que xa está dispoñible a anotación dos novos valores do campo CAUSA PECULIARIDADE DE COTIZACIÓN e do campo TIPO DE INACTIVIDADE para a identificación dos ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción e ERTES por forza maior do artigo 47 ESTATUTO DOS TRABALLADORES, así como os novos valores para a aplicación das medidas extraordinarias para as empresas das Illas Canarias afectadas pola erupción volcánica rexistrada na zona de Cumbre Vieja contidas na disposición adicional quinta do RDL 18/2021, e informados nos BNR 06/2021 e 07/2021.
IDENTIFICACIÓN ERTES POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS E DE PRODUCIÓN E ERTES FORZA MAIOR DO ARTIGO 47 ESTATUTO TRABALLADORES
A partir do período de liquidación do 12-2021, as empresas que dispoñan de expedientes de regulación temporal de emprego por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción ou derivados de forza maior, recollidos no artigo 47 do Estatuto dos Traballadores, deberán comunicar a existencia e mantemento do ERTE, consonte aos mesmos procedementos establecidos para a presentación das declaracións responsables para a aplicación de exencións, con valores de código de CPC igual a:

 • 087: ERTE ETOP ARTIGO 47 ESTATUTO TRABALLADORES
 • 88: ERTE FORZA MAIOR ARTIGO 47 ESTATUTO TRABALLADORES

A comunicación sobre a existencia e mantemento destes ERTES deberá realizarse con carácter mensual, procedendo a completar os seguintes datos:

 • CCC: Debe ser aquel no que se atopen os traballadores de alta afectados polo ERTE.
 • A DATA DENDE: deberá ser igual ou posterior 01-12-2021. Deberá coincidir coa data de inicio do ERTE no CCC ou co día primeiro de cada mes nas posteriores.
 • DATA ATA: deberá ser o último día do mes do que se trate ou data de extinción do ERTE

A identificación dos períodos de suspensión de contratos de traballo ou redución de xornada dos traballadores afectados polo ERTE identificados a través dos CPC 087 ou 088, realizarase a través dos seguintes valores do campo TIPO DE INACTIVIDADE:

 • 087: ERTE ETOP ARTIGO 47 ESTATUTO TRABALLADORES
 • 11: ERTE ETOP ART. 47 E.T. REDUCIÓN SEN PRESTACIÓN DESEMPREGO
 • 12: ERTE ETOP ART. 47 E.T. SUSPENSIÓN CON PRESTACIÓN DESEMPREGO
 • 13: ERTE ETOP ART. 47 E.T. REDUCIÓN CON PRESTACIÓN DESEMPREGO
 • 088: ERTE FORZA MAIOR ARTIGO 47 ESTATUTO TRABALLADORES
  • 15: ERTE FM ART. 47 E.T. REDUCIÓN SEN PRESTACIÓN DESEMPREGO        
  • 16: ERTE FM ART. 47 E.T. SUSPENSIÓN CON PRESTACIÓN DESEMPREGO
  • 18: ERTE FM ART. 47 E.T. REDUCIÓN CON PRESTACIÓN DESEMPREGO

Os valores 12, 13, 16 e 18 do campo TIPO DE INACTIVIDADE:

 • Deberanse comunicar respecto dos traballadores que sexan beneficiarios da prestación por desemprego. Respecto dos traballadores identificados cos devanditos valores, manterase a obriga de cotizar pola achega empresarial durante a parte a xornada suspendida -peculiaridades de cotización 17 ou 18-, e a cota total durante a parte de xornada traballada.
 • Nas liquidacións de cotas correspondentes ao período de devindicación de decembro de 2021, non se aplicarán as peculiaridades de cotización 17 ou 18 aos traballadores que se manteñan identificados cos valores do campo TIPO DE INACTIVIDADE E, F, G.

Os valores 11 e 15 do campo TIPO DE INACTIVIDADE:

 • Deberanse comunicar respecto dos traballadores que NON sexan beneficiarios da prestación por desemprego.
 • Respecto dos traballadores identificados con valores 11 e 15, unicamente existirá obriga de cotizar sobre a parte de xornada traballada (cota total).
 • Os valores 11 e 15 non xerarán permanencias pola parte da actividade suspendida.

Clave de baixa 69- BAIXA SUSPENSIÓN TEMPORAL ERE:

 • Por último, a identificación dos traballadores que como consecuencia de NON ser beneficiarios de prestación por desemprego deban causar baixa durante as situacións de suspensión do contrato, deberá realizarse coa comunicación da clave de baixa 69-BAIXA SUSPENSIÓN TEMPORAL ERE
 • Dado que temporalmente non foi admisible a clave de baixa 69, as comunicacións de baixa de traballadores con clave 69 a través do Sistema RED, dende este momento e durante todo o mes de xaneiro de 2022, correspondentes ao período de liquidación de decembro 2021 serán consideradas en prazo (FRB=FEB).

Por último, lembra que non resultará admisible a anotación dos TIPOS INACTIVIDADE B, C, D, E, F, G, M e N dende o pasado 01-12-2021.
RDL 18/2021. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPRESAS DAS ILLAS CANARIAS AFECTADAS POLA ERUPCIÓN VOLCÁNICA REXISTRADA NA ZONA DE CUMBRE VIEJA.
A partir do período de liquidación 12-2021, as empresas poderán acceder á aplicación de medidas extraordinarias para as empresas das Illas Canarias afectadas pola erupción volcánica rexistrada na zona de Cumbre Vieja, mediante a presentación polo Sistema RED dos valores do campo CAUSA DE PECULIARIDADE DE COTIZACIÓN e do campo TIPO DE INACTIVIDADE creados especificamente ao efecto, non sendo a partir deste momento necesaria a solicitude e comunicación do expediente a través de CASIA.
Para dar cumprimento a este procedemento, as declaracións responsables que se deberán presentar identificaranse do seguinte xeito:

 • 089: ERTE POR IMPEDIMENTOS ERUPCIÓN VOLC´SN D.A.5 RDL 18/2021
 • 090: ERTE POR LIMITACIÓNS ERUPCIÓN VOLCÁN D.A.5 RDL 18/2021

A comunicación sobre a existencia e mantemento destes ERTES deberá realizarse con carácter mensual, procedendo a completar os seguintes datos:

 • DATA DENDE: Dato obrigatorio. Deberá ser igual ou posterior 01-12-2021. Deberá coincidir coa data de inicio do ERTE no CCC ou co día primeiro de cada mes nas posteriores.
 • DATA ATA: Dato obrigatorio. MES e ANO debe ser igual aos da DATA DENDE. O DÍA debe ser igual ou posterior ao DÍA da DATA DENDE. A DATA ATA non poderá ser posterior a 28-02-2022.
 • CCC: Debe ser aquel no que se atopen os traballadores de alta afectados polo ERTE, e en todo caso, das provincias das PALMAS (35) ou TENERIFE (38).

A identificación dos períodos de suspensión dos contratos de traballo ou redución de xornada dos traballadores afectados polos ERTE identificados a través das declaracións responsables 089 ou 090, serán os seguintes:

 • 089: ERTE POR IMPEDIMENTOS ERUPCIÓN VOLC´SN D.A.5 RDL 18/2021
  • M9: SUSPENSIÓN TOTAL. ERTE IMPEDIMENTO. ERUPCIÓN VOLCÁN D.A.5 RDL 18/2021
  • N1: SUSPENSIÓN PARCIAL. ERTE IMPEDIMENTO. ERUPCIÓN VOLCÁN D.A.5 RDL 18/21
 • 090: ERTE POR LIMITACIÓNS ERUPCIÓN VOLCÁN D.A.5 RDL 18/2021
  • N2: SUSPENSIÓN TOTAL. ERTE LIMITACIÓN. ERUPCIÓN VOLCÁN D.A.5 RDL 18/2021
  • N3: SUSPENSIÓN PARCIAL. ERTE LIMITACIÓN ERUPCIÓN VOLCÁN D.A.5 RDL 18/2021

Infórmase así mesmo, que a aplicación de exencións deberá indicarse expresamente nos campos APLICACIÓN DE EXENCIÓNS EMPRESA e APLICACIÓN EXENCIÓNS TRABALLADOR, no mesmo sentido que xa se vén actuando para o resto de ERTES do RDL18/2021.

Complementary Content
${loading}