Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Conveni especial ordinari

Procediment

Procediment de sol·licitud del Conveni especial ordinari

Informació General


Objecte:

Completar les cotitzacions de Jubilació, Incapacitat Permanent, Mort, Supervivència, Servicis Socials i Assistència Sanitària derivades de contingències comunes.

Beneficiaris:

Els treballadors o assimilats que causen baixa en el Règim en què figuraven enquadrats o que sense causar-la reunisquen determinats requisits.

Més informació sobre beneficiaris

Imprés:

Model TA-0040

Documentació:

Amb Caràcter general:

 • Original i còpia del: Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o Passaport, segons el cas.
 • Certificat d'empresa o empreses en què va treballar els últims dotze mesos anteriors a la baixa, en què figuren les bases de cotització per contingències comunes corresponents a eixos dotze mesos.
 • Original o còpia de la sentència ferma d'anul·lació de la pensió o denegació de la pensió (si escau).
On tramitar-ho:

Davant de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant. Si disposa d'un certificat digital, pot accedir a la Seu Electrònica i enviar telemàticament el model de sol·licitud i la documentació requerida a través del tràmit Alta en Conveni Especial, situat a la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Terminis:

Dos terminis:

 • 90 dies següents a la cessació o la situació determinant.
 • Un any des de la cessació o la situació que puga donar origen al conveni especial.
Efectes:

Esdevindrà efectiu, a opció de l'interessat:

 • Des de la data de presentació de la sol·licitud.
 • Des de la data de la situació que determina el conveni especial (quan la sol·licitud es faça durant els 90 dies següents a la data de situació).
Suspensió / Extinció:

Suspensió:

 • Durant els períodes d'activitat del treballador que en determinen la inclusió en algun dels règims del Sistema de la Seguretat Social.

Més informació sobre suspensió

Extinció:

 • Per quedar l'interessat comprés en el camp d'aplicació d'un Règim de la Seguretat Social, i la base de cotització que corresponga siga igual o superior a la base de cotització del conveni especial.
 • Per adquirir l'interessat la condició de pensionista per jubilació o incapacitat permanent.
 • Per defunció de l'interessat.
 • Per decisió de l'interessat.

Més informació sobre efectes

Altres dades d'interés:
Complementary Content
${loading}