Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Conveni especial ordinari

Procediment

Procediment de sol·licitud del Conveni especial ordinari

Informació General


Objecte:

Completar les cotitzacions de Jubilació, Incapacitat Permanent, Mort, Supervivència, Serveis Socials i Assistència Sanitària derivades de contingències comunes.

Beneficiaris:

Els treballadors o assimilats que es donin de baixa en el Règim en què figuraven enquadrats o que, sense donar-se de baixa, reuneixin determinats requisits.

Més informació sobre beneficiaris

Imprès:

Model TA-0040

Documentació:

Amb Caràcter general:

 • Original i còpia dels documents següents: Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o Passaport, segons el cas
 • Certificat de l'empresa o les empreses on vau treballar durant els 12 mesos anteriors a la baixa, on figurin les bases de cotització per contingències comunes corresponents a aquests 12 mesos.
 • Original o còpia de la sentència ferma d'anul·lació de la pensió o denegació de la pensió. (Si escau)
On tramitar-ho:

Davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant. Si el sol·licitant disposa d'un certificat digital, pot accedir a la Seu Electrònica i enviar telemàticament el model de sol·licitud i la documentació requerida a través del tràmit Alta en Conveni Especial, situat a la Seu Electrònicade la Seguretat Social.

Terminis:

Dos terminis:

 • 90 dies següents al cessament o la situació determinant
 • Un any des del cessament o la situació que pugui donar origen al conveni especial.
Efectes:

Esdevindrà efectiu, a opció de l'interessat:

 • Des de la data de presentació de la sol·licitud.
 • Des de la data de la situació que determina el conveni especial (quan la sol·licitud es presenti durant els 90 dies següents a la data de la situació)
Suspensió / Extinció:

Suspensió:

 • Durant els períodes d'activitat del treballador que en determinin la inclusió en algun dels règims del Sistema de la Seguretat Social.

Més informació sobre suspensió

Extinció:

 • Si l'interessat entra al camp d'aplicació d'un Règim de la Seguretat Social i la base de cotització que li pertoca és igual o superior a la base de cotització del conveni especial.
 • Si l'interessat adquireix la condició de pensionista per jubilació o incapacitat permanent.
 • Per defunció de l'interessat
 • Per decisió de l'interessat.

Més informació sobre extinció

Altres dades d'interès:
Complementary Content
${loading}