Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Conveni especial per a esportistes d'alt nivell

Procediment

Procediment del Conveni especial per a esportistes d 'alt nivell

Informació General


Objecte:

L'objecte d'aquest conveni especial és la cobertura de Jubilació, Incapacitat Permanent, Mort i Supervivència, Serveis Socials i Assistència Sanitària derivats de contingències comunes.

Beneficiaris:

Els esportistes d'alt nivell, majors de divuit anys que, que no estiguin inclosos a cap Règim del Sistema de la Seguretat Social per l'activitat esportiva que duen a terme ni per cap altra activitat professional.

Més informació sobre beneficiaris

Imprès:

Model TA-0040

Documentació:
  • Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o Passaport, segons el cas.
  • Acreditació de ser esportista d'alt nivell.
On tramitar-ho:

Davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l’Administració corresponent al domicili del sol·licitant. Si disposa d’un certificat digital, pot accedir a la Seu Electrònica i enviar telemàticament el model de sol·licitud i la documentació requerida a través del tràmit Alta en Conveni Especial.

Terminis:

Durant 90 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació al BOE de la relació en què el sol·licitant figuri com a esportista d'alt nivell.

Més informació sobre terminis

Efectes:

Esdevindrà efectiu des del primer dia del mes en què hagi adquirit la condició d'esportista d'alt nivell.

Més informació sobre efectes

Requisits:
  • Ser major de 18 anys.
  • Tenir reconeguda la condició d'esportista d'alt nivell.

Més informació sobre requisits

Extinció:

Causes d'extinció:

  • Si l'interessat adquireix la condició de pensionista per jubilació o incapacitat permanent.
  • Si l'interessat entra al camp d'aplicació d'un Règim de la Seguretat Social.
  • No abonar tres mensualitats consecutives o cinc d'alternatives.
  • Per defunció de l'interessat.
  • Per decisió de l'interessat, comunicada a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Altres dades d'interès:
Complementary Content
${loading}