Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Conveni especial d'assistència sanitària per a pensionistes de nacionalitat suïssa residents a Espanya.

Procediment


Informació General


Objecte:

L'objecte d'este Conveni Especial és cobrir la contingència d'Assistència Sanitària.

Beneficiaris:

Els beneficiaris de pensions previstes per la Legislació Federal Suïssa de Seguretat Social sempre que ostenten la nacionalitat suïssa o espanyola i residisquen a Espanya i no tinguen dret a la cobertura de l'assistència sanitària a Espanya.

Imprés:

Model TA-0040

Documentació:
 • Document Identificatiu.

Original o còpia que acredite:

 • Ser titular d'una pensió o d'una renda concedida per la legislació federal Suïssa de Seguretat Social.
 • La nacionalitat Suïssa.
 • L'establiment de la seua residència habitual a Espanya.
 • L'existència de relació familiar, si hi ha persones beneficiàries a càrrec seu.
On tramitar-ho:

Davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant. Si es disposa d'un certificat digital, es pot accedir a la Seu Electrònica i enviar telemàticament el model de sol·licitud i la documentació requerida a través del tràmit de registre electrònic Alta en Conveni Especial.

Terminis:

Qualsevol moment posterior a la data del trasllat de la seua residència a Espanya.

Efectes:

Els efectes es produïxen des de la data de sol·licitud.

Requisits:
 • Que el sol·licitant siga titular d'una pensió o, si escau, d'una renda concedida exclusivament en virtut de la Legislació Federal Suïssa de Seguretat Social i que ostente la nacionalitat suïssa o espanyola.
 • Acreditar el trasllat de residència i la data en què esta queda fixada a Espanya.
 • Si hi ha familiars beneficiaris a càrrec seu, n'ha d'acreditar la relació de parentiu.
Extinció:

Causes d'extinció:

 • Falta d'abonament de les quotes corresponents a tres mensualitats consecutives o cinc d'alternatives.
 • El fet que el titular del dret conste com a treballador en actiu, com a pensionista o com a beneficiari en qualsevol Règim del sistema de la Seguretat Social espanyola. 
 • Per defunció del pensionista.
 • Decisió voluntària del titular del Conveni, la qual s'ha de comunicar per escrit a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 • Pel fet de deixar de residir en territori espanyol. 
 • Per pèrdua de la condició de pensionista.
Altres dades d'interés:

El subscriptor del conveni especial abonarà una quota mensual que fixarà anualment el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. El pagament de la quota s'efectuarà per mensualitats vençudes dins del mes natural següent al respectiu període de liquidació.

Complementary Content
${loading}