Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Convenio especial de asistencia sanitaria para pensionistas de nacionalidade suíza residentes en España.

Procedimiento

Procedemento de solicitude do Convenio especial de Asistencia Sanitaria para pensionistas de nacionalidade Suíza residentes en España

Información Xeral


Obxecto:

O obxecto deste Convenio Especial é cubrir a continxencia de Asistencia Sanitaria.

Beneficiarios:

Os beneficiarios de pensións previstas pola Lexislación Federal Suíza de Seguridade Social sempre que posúan a nacionalidade suíza ou española e residan en España e non teñan dereito á cobertura da asistencia sanitaria en España.

Impreso:

Modelo TA-0040

Documentación:
 • Documento de Identificación.

Orixinal ou copia que acredite:

 • Ser titular dunha pensión ou dunha renda concedida pola lexislación federal Suíza de Seguridade Social.
 • A nacionalidade Suíza.
 • A fixación da súa residencia habitual en España.
 • A existencia de relación familiar, se existen persoas beneficiarias ao seu cargo.
Onde tramitalo:

Ante a Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou Administración correspondente ao domicilio do solicitante. Se dispón de certificado dixital pode acceder á Sede Electrónica e remitir telematicamente o modelo de solicitude e a documentación requirida a través do trámite de rexistro electrónico Alta en Convenio Especial.

Prazos:

Calquera momento posterior á data do traslado da súa residencia a España.

Efectos:

Os efectos prodúcense dende a data de solicitude.

Requisitos:
 • Que o solicitante sexa titular dunha pensión ou, no seu caso, dunha renda concedida exclusivamente en virtude Lexislación Federal Suíza de Seguridade Social e que posúa a nacionalidade suíza ou española.
 • Acreditar o traslado de residencia e a data na que esta queda fixada en España.
 • Se existisen familiares beneficiarios ao seu cargo, deberá acreditar a relación de parentesco.
Extinción:

Causas de extinción:

 • Falta de aboamento das cotas correspondentes a tres mensualidades consecutivas ou cinco alternativas.
 • Por quedar o titular do dereito comprendido como traballador en activo, como pensionista ou como beneficiario en calquera Réxime do sistema da Seguridade Social española. 
 • Por falecemento do pensionista.
 • Decisión voluntaria do titular do Convenio debidamente comunicada por escrito á Tesourería Xeral da Seguridade Social. 
 • Por deixar de residir en territorio español. 
 • Por perda da condición de pensionista.
Outros datos de interese:

O subscritor do convenio especial aboará unha cota mensual que será fixada anualmente polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social. O pago da cota efectuarase por mensualidades vencidas dentro do mes natural seguinte ao respectivo período de liquidación.

Complementary Content
${loading}