Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Procedemento de Incapacidade temporal

A continuación preséntase o procedemento xeral

¿Que é a incapacidade Temporal?

Situación da persoa traballadora mentres se encontre imposibilitada temporalmente para traballar e reciba asistencia sanitaria da Seguridade Social. Durante este período pódese percibir un subsidio diario que cobre a perda de rendas polas causas indicadas.

 

Cando se inicia?

 • Por enfermidade común ou accidente non laboral, dende o 4º día da baixa.
 • Por accidente de traballo ou enfermidade profesional e nas situacións especiais de IT debidas á interrupción do embarazo ou á xestación da muller traballadora dende o día seguinte ao da baixa.
 • En caso da situación especial de IT por menstruación incapacitante secundaria, dende o primeiro día da baixa.

Que trámites e onde se deben realizar?

Dende o inicio ata o cumprimento dos 365 días da situación de IT:

 • O Servizo Público de Saúde ou, se é o caso, as Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social, e as empresas colaboradoras, estenderán os partes médicos de baixa, de confirmación de baixa e alta.
 • O Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) e, se é o caso, o Instituto Social da Mariña (ISM), a través dos seus inspectores médicos poden emitir a alta médica para todos os efectos.

Esgotados os 365 días de I.T.

 • O INSS, a través da súa inspección médica, é o único competente para iniciar un expediente de Incapacidade Permanente, emitir a alta e emitir unha nova baixa médica se se produce no prazo de 180 días posteriores á alta médica por esta ou similar patoloxía.

Cal é a duración máxima da prestación?

Se é por enfermidade ou accidente 365 días prorrogables por outros 180, se durante este último período se prevé a súa curación.

Cando finaliza a prestación?

 • Por transcurso do prazo máximo establecido.
 • Por alta médica.
 • Por pasar a ser pensionista.
 • Por non presentarse aos recoñecementos.
 • No suposto da semana trixésimo novena de xestación será ata a data do parto.
Complementary Content
${loading}