Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Procediment d'Incapacitat Temporal

A continuació, es presenta el procediment general

Què és la incapacitat Temporal?

Situació de la persona treballadora mentre es trobi impossibilitada temporalment per treballar i rebi assistència sanitària de la Seguretat Social. Durant aquest període es pot percebre un subsidi diari que cobreix la pèrdua de rendes per les causes indicades.

 

Quan s’inicia?

 • Per malaltia comuna o accident no laboral, des del 4t dia de la baixa.
 • Per accident de treball o malaltia professional i en les situacions especials d’IT degudes a la interrupció de l’embaràs o a la gestació de la dona treballadora des de l’endemà al dia de la baixa.
 • En cas de situació especial d’IT per menstruació incapacitant secundària, des del primer dia de la baixa.

Quins tràmits cal fer i on es fan?

Des de l’inici fins que s’acompleixin els 365 dies de la situació d’IT.

 • El Servei Públic de Salut o, si s'escau, les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, i les empreses col·laboradores estendran els comunicats mèdics de baixa, de confirmació de baixa i d'alta.
 • L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i, si escau, l’Institut Social de la Marina (ISM), a través dels seus inspectors mèdics poden emetre l’alta mèdica amb caràcter general.

Exhaurits els 365 dies d’IT.

 • L’INSS, a través de la inspecció mèdica, és l’únic ens competent per iniciar un expedient d’Incapacitat Permanent, emetre l’alta, emetre una nova baixa mèdica si es produeix en el termini dels 180 dies posteriors a l’alta mèdica per la mateixa patologia o una de similar.

Quina és la durada màxima de la prestació?

Si és per una malaltia o un accident, 365 dies prorrogables a 180 dies més, si durant aquest últim període es preveu la curació.

Quan s’acaba la prestació?

 • Per transcurs del termini màxim establert.
 • Per alta mèdica.
 • Pel fet de passar a ser pensionista.
 • Pel fet de no presentar-se als reconeixements.
 • En el supòsit de la setmana trenta-novena de gestació serà fins a la data del part.
Complementary Content
${loading}