Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Prestacions incloses en el Conveni

Prestacions incloses en el Conveni

Informació general

El Conveni s'aplica a les prestacions següents:

Pel que fa a Espanya:

A les prestacions de caràcter contributiu del sistema de la Seguretat Social següents:

 • Prestacions econòmiques per maternitat
 • Prestacions per invalidesa, vellesa, mort i supervivència.
 • Prestacions econòmiques derivades d'accident laboral i malaltia professional.
Pel que fa a l'Argentina:

A les legislacions relatives a les prestacions contributives de la Seguretat Social:

 • El règim d'Assignacions Familiars pel que fa exclusivament a l'Assignació per Maternitat.
 • Els règims de Jubilacions i Pensions basats en el Sistema de Repartiment o en la Capitalització individual.
 • El règim de Riscos Laborals.
Respecte d'estes prestacions cal tindre en compte que:
 • Per a accedir a les prestacions de caràcter contributiu recollides en el Conveni, es poden sumar els períodes d'assegurança complits a Espanya i a Argentina.
 • Les prestacions econòmiques de caràcter contributiu es podran percebre tant si l'interessat residix o es troba a Espanya com a Argentina.
 • Cada país abonarà les seues pròpies prestacions directament al beneficiari.
 • Les persones que reunisquen els requisits exigits per les legislacions dels dos països per tindre dret a pensió contributiva, la podran percebre de cada un.

Maternitat

Per a reconéixer estes prestacions se sumaran, si cal, els períodes d'assegurança acreditats als dos països.

Invalidesa, Vellesa i Supervivència

1. Pensions de la Seguretat Social espanyola i jubilacions i pensions del sistema de repartiment d'Argentina.Cada país examinarà separadament la sol·licitud de prestació de la manera següent:

 • Es comprovarà si l'interessat té dret a la pensió tenint en compte únicament els períodes d'assegurança pròpia, sense sumar els de l'altre país.
 • Així mateix, es calcularà la prestació sumant als períodes d'assegurança pròpia els acreditats en l'altre país. En este supòsit, l'import de la prestació no serà íntegre, sinó que representarà la proporció entre els períodes d'assegurança complits al país que l'atorgue i la suma dels períodes d'Espanya i Argentina.
 • Es compararan les prestacions calculades segons el que indiquen els apartats anteriors i cada país reconeixerà i abonarà la prestació que siga més favorable a l'interessat.
 • En el supòsit de pensió de jubilació de la Seguretat Social espanyola, per a la qual s'hagen totalitzat períodes d'assegurança argentins, esta totalització s'utilitzarà per a determinar l'edat en què es pot accedir a la pensió.

2. Jubilacions i pensions del sistema de capitalització individual argentí:

 • Els treballadors afiliats a una Administradora de Fons de Jubilacions i Pensions tindran dret a prestacions amb càrrec a l'import acumulat als seus comptes de capitalització individual.
 • Estes prestacions s'afegiran a les prestacions a càrrec del Règim de Previsió Públic o de Repartiment argentí, si es complixen els requisits exigits per la legislació argentina.

Accident Laboral i Malaltia Professional

La prestació es determinarà pel país a la legislació del qual es trobara subjecte el treballador en la data de produir-se l'accident o de contraure's la malaltia.

Complementary Content
${loading}