Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Procediment de resolució d’incidències en prestacions: ACRASS-Gestió d’Incidències Acredit@ Seguretat Social

A través del nou servici INSSEMPRESAS creat per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), la seua empresa podrà baixar, a través de SILTRA o EDITRAN, un fitxer diari en què es reflectiran les modificacions que s'hagueren pogut produir en les bases de dades de les prestacions a curt termini (subsidis) de l'Institut, identificant al treballador/a afectat, el Codi de Compte de Cotització al qual està vinculat i la naturalesa de la variació que s'haja produït.

Cal tenir en compte, per interpretar correctament la informació tramesa, que:

  • Es comunicaran les variacions produïdes en les bases de dades de l’INSS que alteren les dades existents en elles fins eixe moment.
  • En qualsevol cas, independentment del nombre de variacions que s’hagueren pogut produir, s’informarà de les dades consolidades en el moment de produir-se la comunicació.

En el supòsit de detectar-se discrepàncies entre les modificacions a les bases de dades comunicades a través del fitxer corresponent i els antecedents existents a la seua empresa, es podrà posar de manifest davant de l’Institut l’existència d’una possible incidència, per tal de solucionar-la sense necessitat d’esperar a l’inici del període de liquidació de quotes corresponent.

S’entén per discrepància tota aquella falta d’identitat entre les dades existents a la base de dades de l’empresa i la de l’INSS, que puga produir una incidència que impedisca o altere el reconeixement i/o abonament d’una prestació a curt termini o la liquidació de quotes a la Seguretat Social d’un treballador, a conseqüència de la falta d’homogeneïtat en la informació existent en matèria de subsidis entre estes bases de dades.

L'enviament de les incidències detectades es podrà dur a terme a través de l’aplicació ACRASS, a la qual es podrà accedir a través d’Internet. Esta aplicació està destinada a aquells usuaris que disposen d’un certificat digital i estiguen autoritzats al Sistema Red de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

L’aplicació ACRASS en la seua part WEB permet a les empreses o autònoms donar d’alta i consultar incidències del tipus IT (Incapacitat Temporal), NICM (Naixement i Cura del menor), RE (Risc durant l’embaràs), RL (Risc durant la lactància), CL (Corresponsabilitat durant la lactància) i CM (Cura del menor afectat per càncer), així com la impressió de l’informe corresponent a cadascuna d’elles a fi que l’empresari o autònom tinga, en format imprès, les dades de la incidència.

La funcionalitat de consulta permet localitzar, mitjançant certs criteris, les incidències que es volen consultar. Des de la consulta, també es poden modificar o anul·lar.

L’aplicació WEB oferix les diferents funcionalitats mitjançant un sistema de pestanyes amb els noms següents:

  • Alta d’incidències.
  • Consulta d’incidències.

En cas que el/la treballador/a afectat/ada es trobe enquadrat/ada en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, la comunicació de les incidències es farà pel procediment habitual, és a dir, directament a la província on tinga el domicili, mitjançant la bústia que pot trobar a la secció BÚSTIES Acredit@ ISM.Bústies Acredit@ ISM

Alacant                               acredita.ism-alacant.empresas@seg-social.es

Almeria                               acredita.ism-almeria.empresas@seg-social.es

Illes Balears                       acredita.ism-baleares.empresas@seg-social.es

Barcelona                           acredita.ism-barcelona.empresas@seg-social.es

Cadis                                    acredita.ism-cadiz.empresas@seg-social.es

Castelló                            acredita.ism-castello.empresas@seg-social.es

La Corunya                            acredita.ism-a-coruna.empresas@seg-social.es

Guipúscoa                          acredita.ism-gipuzkoa.empresas@seg-social.es

Huelva                                 acredita.ism-huelva.empresas@seg-social.es

Lugo                                     acredita.ism-lugo.empresas@seg-social.es

Madrid                                acredita.ism-madrid.empresas@seg-social.es

Cartagena                          acredita.ism-cartagena.empresas@seg-social.es

Màlaga                                acredita.ism-malaga.empresas@seg-social.es

Astúries                               acredita.ism-asturias.empresas@seg-social.es

Las Palmas                         acredita.ism-las-palmas.empresas@seg-social.es

Pontevedra                       acredita.ism-pontevedra.empresas@seg-social.es

Villagarcia                           acredita.ism-villagarcia.empresas@seg-social.es

Tenerife                              acredita.ism-tenerife.empresas@seg-social.es

Cantàbria                            acredita.ism-cantabria.empresas@seg-social.es

Sevilla                                  acredita.ism-sevilla.empresas@seg-social.es

Tarragona                           acredita.ism-tarragona.empresas@seg-social.es

València                              acredita.ism-valencia.empresas@seg-social.es

Biscaia                                 acredita.ism-bizkaia.empresas@seg-social.es

Ceuta                                   acredita.ism-ceuta.empresas@seg-social.es

Melilla                                  acredita.ism-melilla.empresas@seg-social.es

 

Servicis Centrals         acredita.ism-sscc.empresas@seg-social.es


Accés directe ACRASS

A través de l’enllaç següent s’accedix directament a l’aplicació ACRASS: ACRASS

Manual d’Usuari ACRASS

En l’enllaç següent pot accedir al Manual d’Usuari ACRASS, amb el qual es facilita als usuaris una guia per a la utilització de l’aplicació:

Manual d’Usuari ACRASS

També pot accedir al manual des dels Manuals d’Usuari des d’Inici / Informació Útil / Sistema RED / INSS


Informació relacionada
Complementary Content
${loading}