Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Procediment de resolució d’incidències en prestacions: ACRASS-Gestió d’Incidències Acredit@ Seguretat Social

A través del nou servei INSS EMPRESES creat per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), la vostra empresa podrà descarregar-se, mitjançant SILTRA o EDITRAN, un fitxer diari en què es reflectiran les modificacions que s’haguessin pogut produir a les bases de dades de les prestacions a curt termini (subsidis) de l’Institut, identificant el treballador/a afectat/ada, el Codi de Compte de Cotització al qual està vinculat, i la naturalesa de la variació que s’hagi produït.

Cal tenir en compte, per interpretar correctament la informació tramesa, que:

  • Es comunicaran les variacions produïdes en les bases de dades de l’INSS que alterin les dades existents en aquestes fins aquell moment.
  • En qualsevol cas, independentment del nombre de variacions que s’haguessin pogut produir, s’informarà de les dades consolidades en el moment de produir-se la comunicació.

En el supòsit de detectar-se discrepàncies entre les modificacions a les bases de dades comunicades a través del fitxer corresponent i els antecedents existents a la seva empresa, es podrà posar de manifest davant de l’Institut l’existència d’una possible incidència, per tal de solucionar-la sense necessitat d’esperar a l’inici del període de liquidació de quotes corresponent.

S’entén per discrepància tota aquella falta d’identitat entre les dades existents a la base de dades de l’empresa i la de l’INSS, que pugui produir una incidència que impedeixi o alteri el reconeixement i/o abonament d’una prestació a curt termini o la liquidació de quotes a la Seguretat Social d’un treballador, com a conseqüència de la falta d’homogeneïtat en la informació existent en matèria de subsidis entre aquestes bases de dades.

La tramesa de les incidències detectades es podrà dur a terme a través de l’aplicació ACRASS, a la qual es podrà accedir a través d’Internet. Aquesta aplicació està destinada a aquells usuaris que disposin d’un certificat digital i estiguin autoritzats al Sistema Red de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

L’aplicació ACRASS en la seva part WEB permet a les empreses o autònoms donar d’alta i consultar incidències del tipus IT (Incapacitat Temporal), NICM (Naixement i Cura del menor), RE (Risc durant l’embaràs), RL (Risc durant la lactància), CL (Corresponsabilitat durant la lactància) i CM (Cura del menor afectat per càncer), així com la impressió de l’informe corresponent a cadascuna d’elles a fi que l’empresari o autònom tingui, en format imprès, les dades de la incidència.

La funcionalitat de consulta permet localitzar, mitjançant certs criteris, les incidències que es volen consultar. Des de la consulta, també es poden modificar o anul·lar.

L’aplicació WEB ofereix les diferents funcionalitats mitjançant un sistema de pestanyes amb els noms següents:

  • Alta d’incidències.
  • Consulta d’incidències.

En cas que el/la treballador/a afectat/ada es trobi enquadrat/ada en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, la comunicació de les incidències es farà pel procediment habitual, és a dir, directament a la província on tingui el domicili, mitjançant la bústia que pot trobar a la secció BÚSTIES Acredit@ ISM.Bústies Acredit@ ISM

Alacant                               acredita.ism-alacant.empresas@seg-social.es

Almeria                               acredita.ism-almeria.empresas@seg-social.es

Illes Balears                       acredita.ism-baleares.empresas@seg-social.es

Barcelona                           acredita.ism-barcelona.empresas@seg-social.es

Cadis                                    acredita.ism-cadiz.empresas@seg-social.es

Castelló                            acredita.ism-castello.empresas@seg-social.es

La Corunya                            acredita.ism-a-coruna.empresas@seg-social.es

Guipúscoa                          acredita.ism-gipuzkoa.empresas@seg-social.es

Huelva                                 acredita.ism-huelva.empresas@seg-social.es

Lugo                                     acredita.ism-lugo.empresas@seg-social.es

Madrid                                acredita.ism-madrid.empresas@seg-social.es

Cartagena                          acredita.ism-cartagena.empresas@seg-social.es

Màlaga                                acredita.ism-malaga.empresas@seg-social.es

Astúries                               acredita.ism-asturias.empresas@seg-social.es

Las Palmas                         acredita.ism-las-palmas.empresas@seg-social.es

Pontevedra                       acredita.ism-pontevedra.empresas@seg-social.es

Villagarcia                           acredita.ism-villagarcia.empresas@seg-social.es

Tenerife                              acredita.ism-tenerife.empresas@seg-social.es

Cantàbria                            acredita.ism-cantabria.empresas@seg-social.es

Sevilla                                  acredita.ism-sevilla.empresas@seg-social.es

Tarragona                           acredita.ism-tarragona.empresas@seg-social.es

Valencia                              acredita.ism-valencia.empresas@seg-social.es

Biscaia                                 acredita.ism-bizkaia.empresas@seg-social.es

Ceuta                                   acredita.ism-ceuta.empresas@seg-social.es

Melilla                                  acredita.ism-melilla.empresas@seg-social.es

 

Serveis Centrals         acredita.ism-sscc.empresas@seg-social.es


Accés directe ACRASS

A través de l’enllaç següent s’accedeix directament a l’aplicació ACRASS: ACRASS

Manual d’Usuari ACRASS

En l’enllaç següent pot accedir al Manual d’Usuari ACRASS, amb el qual es facilita als usuaris una guia per a la utilització de l’aplicació:

Manual d’Usuari ACRASS

També pot accedir al manual des dels Manuals d’Usuari des d’Inici / Informació Útil / Sistema RED / INSS


Informació relacionada
Complementary Content
${loading}