Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Procedemento de resolución de incidencias en prestacións: ACRASS-Xestión de Incidencias Acredit@ Seguridade Social

A través deste novo servizo INSS EMPRESAS creado polo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), a súa empresa poderá descargar, a través de SILTRA ou EDITRAN, un ficheiro diario no que se reflectirán as modificacións que se puidesen producir sobre as bases de datos das prestacións a curto prazo (subsidios) do Instituto, identificando o traballador/a afectado/a, o Código de Conta de Cotización ao que está vinculado, e a natureza da variación que se producise.

Débese ter en conta, para unha correcta interpretación da información remitida, que:

  • Comunicáranse as variacións producidas nas bases de datos do INSS que alteren os datos existentes nestas ata ese momento.
  • En calquera caso, independentemente do número de variacións que se puidesen producir informarase dos datos consolidados no momento de producirse a comunicación.

No suposto de detectarse discrepancias entre as modificacións nas bases de datos comunicadas a través do correspondente ficheiro e os antecedentes existente na súa empresa, poderase poñer de manifesto ante o Instituto a existencia dunha posible incidencia, co obxecto de emendala sen necesidade de esperar ao inicio do período de liquidación de cotas correspondente.

Enténdese por discrepancia toda aquela falta de identidade entre os datos existentes na base de datos da empresa e a do INSS, que poida producir unha incidencia que impida ou altere o recoñecemento e/ou aboamento dunha prestación a curto prazo ou a liquidación de cotas á Seguridade Social dun traballador, como consecuencia da falta de homoxeneidade na información existente en materia de subsidios entre esas bases de datos.

A remisión das incidencias detectadas poderá realizarse a través da aplicación ACRASS, pola que se poderá acceder a través de Internet. Esta aplicación está destinada a aqueles usuarios que dispoñan dun certificado dixital e estean autorizados ao Sistema Red da Tesourería Xeral da Seguridade Social.

A aplicación ACRASS na súa parte WEB permite ás empresas ou autónomos dar de alta e consultar incidencias do tipo IT (Incapacidade Temporal), NYCM (Nacemento e Coidado do menor), RE (Risco durante o embarazo), RL (Risco durante a lactación), CL (Corresponsabilidade durante a lactación) e CM (Coidado do menor afectado por cancro), así como a impresión do informe correspondente a cada unha delas co fin de que o empresario ou autónomo teña, en formato imprimido, os datos da incidencia.

A funcionalidade de consulta permite localizar mediante certos criterios as incidencias que se queren consultar. Dende a consulta, tamén se poderán modificar ou anular.

A aplicación WEB ofrece as distintas funcionalidades mediante un sistema de pestanas cos nomes seguintes:

  • Alta de incidencias.
  • Consulta de incidencias.

En caso de que o traballador/a afectado/a se encontre encadrado no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, a comunicación das incidencias realizarase directamente polo procedemento habitual, é dicir, directamente á provincia onde teña o seu domicilio, mediante a caixa de correo que pode encontrar na sección CAIXAS DE CORREO Acredit@ ISM.Caixas de correo Acredit@ ISM

Alacant                               acredita.ism-alacant.empresas@seg-social.es

Almería                               acredita.ism-almeria.empresas@seg-social.es

Illes Balears                       acredita.ism-baleares.empresas@seg-social.es

Barcelona                           acredita.ism-barcelona.empresas@seg-social.es

Cádiz                                    acredita.ism-cadiz.empresas@seg-social.es

Castelló                            acredita.ism-castello.empresas@seg-social.es

A Coruña                            acredita.ism-a-coruna.empresas@seg-social.es

Guipúscoa                          acredita.ism-gipuzkoa.empresas@seg-social.es

Huelva                                 acredita.ism-huelva.empresas@seg-social.es

Lugo                                     acredita.ism-lugo.empresas@seg-social.es

Madrid                                acredita.ism-madrid.empresas@seg-social.es

Cartaxena                          acredita.ism-cartagena.empresas@seg-social.es

Málaga                                acredita.ism-malaga.empresas@seg-social.es

Asturias                               acredita.ism-asturias.empresas@seg-social.es

As Palmas                         acredita.ism-las-palmas.empresas@seg-social.es

Pontevedra                       acredita.ism-pontevedra.empresas@seg-social.es

Vilagarcía                           acredita.ism-villagarcia.empresas@seg-social.es

Tenerife                              acredita.ism-tenerife.empresas@seg-social.es

Cantabria                            acredita.ism-cantabria.empresas@seg-social.es

Sevilla                                  acredita.ism-sevilla.empresas@seg-social.es

Tarragona                           acredita.ism-tarragona.empresas@seg-social.es

Valencia                              acredita.ism-valencia.empresas@seg-social.es

Biscaia                                 acredita.ism-bizkaia.empresas@seg-social.es

Ceuta                                   acredita.ism-ceuta.empresas@seg-social.es

Melilla                                  acredita.ism-melilla.empresas@seg-social.es

 

Servizos Centrais         acredita.ism-sscc.empresas@seg-social.es


Acceso directo ACRASS

A través da seguinte ligazón accédese directamente á aplicación ACRASS: ACRASS

Manual de Usuario ACRASS

Na seguinte ligazón poderá acceder ao Manual de Usuario ACRASS, polo que se facilita aos usuarios unha guía para a utilización da aplicación:

Manual de Usuario ACRASS

Tamén pode acceder ao manual dende Manuais de Usuario dende Inicio / Información Útil / Sistema RED / INSS


Información Relacionada
Complementary Content
${loading}