Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Variació de dades i extinció de l'empresa

L'empresari està obligat a comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social les variacions següents:

  • Canvi de nom de la persona física o de la denominació de la persona jurídica.
  • Canvi de domicili.
  • Canvi d'entitat que cobrix les contingències d'accidents laborals i malalties professionals i, si escau, la prestació econòmica per incapacitat temporal.
  • Canvi d'activitat econòmica.
  • Qualsevol altra variació que afecte les dades declarades anteriorment pel que fa a la inscripció de l'empresa o a l'obertura del Compte de Cotització.

Igualment, els empresaris hauran de comunicar l'extinció de l'empresa i/o la cessació temporal o definitiva de l'activitat.

Es considerarà en situació de baixa temporal l'empresari o, si escau, el seu compte de cotització, respecte del qual s'haja comunicat la baixa de tots els seus treballadors sense posar en coneixement de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració d'esta tresoreria l'extinció de l'empresa o la cessació en l'activitat.

Una vegada transcorreguts dotze mesos sense demostrar continuïtat, s'iniciarà un expedient d'ofici perquè, partint de les al·legacions de l'empresari justificades degudament o dels altres fets que s'hi acrediten, s'adopte la resolució que corresponga sobre l'extinció o la cessació o sobre la continuïtat de l'empresa.

Tant les variacions de dades com l'extinció o la cessació s'hauran de comunicar amb el model TA.7 "Compte de Cotització" en el termini dels tres dies naturals següents al dia en què es produïsquen.

El canvi d'entitat que cobrisca les contingències d'accidents laborals i malalties professionals i/o, si escau, la prestació econòmica per incapacitat temporal s'haurà de presentar deu dies naturals abans de la seua efectivitat.

Per a tramitar la seua sol·licitud, es pot dirigir a l'Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social més propera al seu domicili d'activitat. Si disposa d'un certificat digital, pot presentar algunes d'estes sol·licituds a través de la Seu Electrònica, en els servicis disponibles per a Empreses.

Complementary Content
${loading}