Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Variación de datos e extinción da empresa

O empresario está obrigado a comunicar á Tesourería Xeral da Seguridade Social as variacións seguintes:

  • Cambio de nome da persoa física ou da denominación da persoa xurídica.
  • Cambio de domicilio.
  • Cambio de entidade que cubre as continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais e, se é o caso, a prestación económica por incapacidade temporal.
  • Cambio de actividade económica.
  • Calquera outra variación que afecte os datos declarados con anterioridade respecto da inscrición da empresa ou apertura de Conta de Cotización.

De igual forma os empresarios comunicarán a extinción da empresa ou o cesamento temporal ou definitivo da súa actividade.

Será considerado en situación de baixa temporal o empresario ou, se é o caso, a conta de cotización deste, respecto dos cales se comunicase a baixa de todos os seus traballadores sen poñer en coñecemento da Tesourería Xeral da Seguridade Social ou a súa Administración a extinción da empresa, ou o cesamento na actividade.

Transcorridos doce meses sen demostrar a súa continuidade, iniciarase expediente de oficio para que, en base ás alegacións do empresario debidamente xustificadas ou dos demais feitos acreditados neste, se adopte a resolución que proceda sobre a extinción ou o cesamento, ou sobre a continuidade da empresa.

Tanto as variacións de datos como a extinción ou cesamento comunicaranse no modelo TA.7 "Conta de Cotización" no prazo de tres días naturais seguintes a aquel en que se produzan.

O cambio de entidade que cubra as continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais ou, se é o caso, a prestación económica por incapacidade temporal presentarase cunha antelación de dez días naturais á súa efectividade.

Para tramitar a súa solicitude pode dirixirse á Administración da Tesouraría Xeral da Seguridade Social máis próxima ao seu domicilio de actividade. Se dispón dun certificado dixital pode presentar algunhas destas solicitudes a través da Sede Electrónica nos servizos dispoñibles para Empresas.

Complementary Content
${loading}