Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Variació de dades i extinció de l'empresa

L'empresari té l'obligació de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social les variacions següents:

  • Canvi de nom de la persona física o de la denominació de la persona jurídica.
  • Canvi de domicili.
  • Canvi d'entitat que cobreix les contingències d'accidents de treball i malalties professionals i, si escau, la prestació econòmica per incapacitat temporal.
  • Canvi d'activitat econòmica.
  • Qualsevol altra variació que afecti les dades declarades anteriorment pel que fa a la inscripció de l'empresa o a l'obertura del Compte de Cotització.

Igualment, els empresaris hauran de comunicar l'extinció de l'empresa i/o el cessament temporal o definitiu de l'activitat.

Es considerarà en situació de baixa temporal l'empresari o, si escau, el seu compte de cotització, respecte dels quals s'hagi comunicat la baixa de tots els seus treballadors sense posar en coneixement de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració d'aquesta tresoreria l'extinció de l'empresa o el cessament en l'activitat.

Una vegada transcorreguts dotze mesos sense demostrar continuïtat, s'iniciarà un expedient d'ofici perquè, partint de les al·legacions de l'empresari justificades degudament o dels altres fets que s'hi acreditin, s'adopti la resolució que correspongui sobre l'extinció o el cessament o sobre la continuïtat de l'empresa.

Tant les variacions de dades com l'extinció o el cessament s'hauran de comunicar amb el model TA.7 "Compte de Cotització" en el termini dels tres dies naturals següents al dia en què es produeixin.

El canvi d'entitat que cobreixi les contingències d'accidents de treball i malalties professionals i/o, si escau, la prestació econòmica per incapacitat temporal s'haurà de presentar deu dies naturals abans de la seva efectivitat.

Per tramitar la vostra sol·licitud, us podeu dirigir a l'Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social més propera al vostre domicili d'activitat. Si disposeu d'un certificat digital, podeu presentar algunes d'aquestes sol·licituds a través de la Seu Electrònica, en els serveis disponibles per a Empreses.

Complementary Content
${loading}