Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Història de la Seguretat Social

El punt de partida de les polítiques de protecció és la Comissió de Reformes Socials (1883), que es va encarregar de l'estudi de qüestions que promogueren la millora i el benestar de la classe obrera. En 1900 es va crear la primera assegurança social, la Llei d'Accidents Laborals, i en l'any 1908 va aparéixer l'Institut Nacional de Previsió, en el qual s'integren les caixes que gestionen les assegurances socials que van sorgint.

Posteriorment, els mecanismes de protecció evolucionen cap a una sèrie d'assegurances socials, entre les quals destaquen el Retir obrer (1919), l'Assegurança Obligatòria de Maternitat (1923), l'Assegurança de Desocupació Forçosa (1931), l'Assegurança per Malaltia (1942), l’Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) (1947). Prompte es va vore que la protecció que garantien estes assegurances era insuficient, la qual cosa va motivar l'aparició d'altres mecanismes de protecció articulats a través de les Mutualitats laborals, organitzades per sectors de treball. Estes mutualitats oferien unes prestacions amb l'objectiu de completar la protecció ja existent. Com que hi havia un gran nombre de Mutualitats, este sistema de protecció va causar discriminacions entre la població laboral, va produir desequilibris financers i va dificultar enormement una gestió racional i eficaç.

En 1963 apareix la Llei de Bases de la Seguretat Social, el principal objectiu de la qual era implantar un model unitari i integrat de protecció social, amb una base financera de repartiment, gestió pública i participació de l'Estat en el finançament. Malgrat esta definició de principis, molts dels quals es van recollir en la Llei General de la Seguretat Social de 1966, que va entrar en vigor l'1 de gener de 1967, encara perduraven antics sistemes de cotització allunyats dels salaris reals dels treballadors i l'absència de revaloracions periòdiques. La tendència a unificar el sistema tampoc es va concretar, ja que continuava havent un gran nombre d'organismes superposats. 

La Llei de Finançament i Perfeccionament de l'Acció Protectora de 1972 va intentar corregir els problemes financers, però només va aconseguir accentuar-los, ja que va augmentar l'acció protectora sense establir els recursos que havien de proporcionar-li cobertura financera. En conseqüència, les reformes dels diferents àmbits del sistema de la Seguretat Social no es van realitzar fins a la implantació de la democràcia a Espanya i l'aprovació de la Constitució.

Així, en l'article 41 de la Constitució s'establix que els poders públics mantindran un règim públic de Seguretat Social per a tots els ciutadans que garantisca l'assistència i les prestacions socials suficients en les situacions de necessitat, especialment en cas de desocupació. L'assistència i les prestacions complementàries seran lliures.

La primera gran reforma es produïx amb la publicació del Reial Decret Llei 36/1978, de 16 de novembre, que segons el que es va acordar en els Pactes de la Moncloa, crea un sistema de participació institucional dels agents socials que afavorix la transparència i la racionalització de la Seguretat Social, com també l'establiment d'un nou sistema de gestió a càrrec dels Organismes següents:

En la dècada dels huitanta es van aplicar una sèrie demesures mirant a millorar i perfeccionar l'acció protectora mitjançant l'extensió de les prestacions pels col·lectius no coberts i el manteniment de l'estabilitat econòmica del sistema de la Seguretat Social. Entre estes mesures, cal fer esment de l'equiparació progressiva de les bases de cotització amb els salaris reals, la revaloració de les pensions en funció de la variació de l'índex de preus al consum, l'ampliació dels períodes necessaris per a accedir a les prestacions i per al càlcul de les pensions, la simplificació de l'estructura de la Seguretat Social, l'inici de la separació de les funcions de finançament, de tal manera que les prestacions de caràcter contributiu es finançaren a partir de les cotitzacions socials, mentres que les de tipus no contributiu obtingueren la cobertura financera mitjançant l'ampliació general. Este procés va permetre la generalització progressiva de l'assistència sanitària.

En esta dècada, es crea la Gerència d'informàtica de la Seguretat Social, per a coordinar i controlar l'actuació dels servicis d'informàtica i processament de dades de les diferents Entitats Gestores.

En la dècada dels noranta es van produir una sèrie de canvis socials que han repercutit en qüestions molt diverses i també han exercit una notable influència en el sistema de la Seguretat Social: canvis en el mercat laboral, un augment de la mobilitat, la incorporació de la dona al món del treball, entre altres, que han obligat a adaptar la protecció a les noves necessitats.

En 1995 es va firmar el Pacte de Toledo, amb el suport de totes les forces polítiques i socials, que va motivar canvis importants i la creació d'un full de ruta per a garantir l'estabilitat financera i les prestacions de la Seguretat Social en el futur.

La introducció de les prestacions no contributives, la racionalització de la legislació de la Seguretat Social (mitjançant el Text Refós de 1994), una major adequació entre les prestacions rebudes i l'exempció de cotització efectuada prèviament, la creació del Fons de Reserva de la Seguretat Social, la incorporació dels mecanismes de jubilació flexible i d'incentivació de la prolongació de la vida laboral o les mesures de millora de la protecció en els casos en què l'import de les pensions és més baix són alguns exemples dels canvis que han tingut lloc des de 1990 i fins a l'actualitat en l'àmbit de la Seguretat Social.

A més a més, en estos últims anys la Seguretat Social també s'ha adaptat a l'aparició de les noves tecnologies i l'auge dels servicis per via telemàtica, amb el naixement i desenrotllament d'una pàgina web pròpia i la Seu electrònica, i també la incorporació i l'optimització continuada dels servicis disponibles per Internet. En este sentit, podem dir que la pàgina web ha rebut diversos premis que reconeixen la feina feta i, per això, continuem apostant per una millora continua dels servicis que els ciutadans poden trobar-hi.

Com a recompensa pel treball realitzat des del seu origen, tant la Seguretat Social com els organismes de què es compon han sigut guardonats amb diversos premis i reconeixements que reconeixen i consoliden el gran treball social que han fet al llarg de la seua trajectòria.


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
40 Anys de Protecció Social_ Descargar documento 40 Anys de Protecció Social_. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento 40 Anys de Protecció Social_. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,340 KB) 07/02/2019
Complementary Content
${loading}