Targeta Sanitària Europea (TSE)

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Beneficiaris

Els titulars del dret i els beneficiaris al seu càrrec que complisquen els requisits exigits per la legislació espanyola i pels Reglaments Comunitaris de Seguretat Social.

Sol·licitud i renovació

Per Internet, a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social (sede.seg-social.gob.es), i no cal disposar de certificat digital per a accedir a este servici.

Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), sol·licitant cita prèvia al CAISS elegit o a les Direccions Provincials o Locals de l'Institut Social de la Marina (ISM), quan calga aportar documentació que acredite el dret a exportar les prestacions sanitàries.

Independentment de la forma de sol·licitud de la TSE, s'enviarà, en un termini no superior a 10 dies, al domicili que figura a les Bases de Dades de la Seguretat Social, per la qual cosa cal tindre actualitzada esta dada, i no s'entregarà en mà en cap cas.

Quan no és possible l'emissió de la TSE o si el desplaçament és imminent, pot sol·licitar el Certificat Provisional Substitutori de la TSE.

Validesa

La Targeta Sanitària Europea (TSE) és vàlida durant dos anys i s'hi indica la data de caducitat . La utilització de la TSE durant el seu període de validesa es troba condicionada al fet que el seu titular continue complint els requisits que en van donar lloc a l'obtenció. Si passa altrament, els gastos que s'originen poden ser reclamats en concepte de prestacions indegudes, d'acord amb el que preveu l'article 76 del Reglament (CE) 883/04.

És important que abans de fer un desplaçament a qualsevol país de l'Espai Econòmic Europeu (1) o a Suïssa comprove que disposa de TSE i que el seu període de validesa inclou la data de tornada prevista. Si no és així, sol·licite una TSE nova per a assegurar la cobertura sanitària durant la seua estada.

(1) Estats en els quals té validesa la TSE:

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa.

Complementary Content
${loading}