Targeta Sanitària Europea (TSE)

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Beneficiaris

Els titulars del dret i els beneficiaris al seu càrrec que compleixin els requisits exigits per la legislació espanyola i pels Reglaments Comunitaris de Seguretat Social.

Sol·licitud i renovació

Per Internet, a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social (sede.seg-social.gob.es), i no cal disposar de certificat digital per accedir a aquest servei.

Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), sol·licitant cita prèvia al CAISS triat o a les Direccions Provincials o Locals de l'Institut Social de la Marina (ISM), quan calgui aportar documentació que acrediti el dret a exportar les prestacions sanitàries.

Independentment de la forma de sol·licitud de la TSE, s'enviarà, en un termini no superior a 10 dies, al domicili que figura a les Bases de Dades de la Seguretat Social, per la qual cosa cal tenir actualitzada aquesta dada, i no es lliurarà en mà en cap cas.

Quan no és possible l'emissió de la TSE o si el desplaçament és imminent, podeu sol·licitar el Certificat Provisional Substitutori de la TSE.

Validesa

La Targeta Sanitària Europea (TSE) és vàlida durant dos anys i indica la data de caducitat . La utilització de la TSE durant el seu període de validesa es troba condicionada al fet que el seu titular continuï complint els requisits que van donar lloc a la seva obtenció. Si passa altrament, les despeses que s'originin poden ser reclamades en concepte de prestacions indegudes, d'acord amb el que preveu l'article 76 del Reglament (CE) 883/04.

És important que abans de fer un desplaçament a qualsevol país de l'Espai Econòmic Europeu (1) o a Suïssa comproveu que disposeu de TSE i que el seu període de validesa inclou la data de tornada prevista. Si no és així, sol·liciteu una TSE nova per assegurar la cobertura sanitària durant la vostra estada.

(1) Estats en els quals té validesa la TSE:

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa.

Complementary Content
${loading}