Tarxeta Sanitaria Europea (TSE)

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Beneficiarios

Os titulares do dereito e beneficiarios ao seu cargo que cumpran os requisitos esixidos pola lexislación española e polos Regulamentos Comunitarios de Seguridade Social.

Solicitude e Renovación

Por Internet, a través da Sede Electrónica da Seguridade Social (sede.seg-social.gob.es), non sendo necesario dispoñer de certificado dixital para acceder a este servizo.

Centros de Atención e Información da Seguridade Social (CAISS), solicitando cita previa ao CAISS elixido, ou nas Direccións Provinciais ou Locais do Instituto Social da Mariña (ISM), cando sexa necesario achegar documentación que acredite o dereito a exportar as prestacións sanitarias.

Calquera que sexa a forma de solicitude da TSE, esta enviarase, nun prazo non superior a 10 días, ao domicilio que figura nas Bases de Datos da Seguridade Social polo que é imprescindible ter actualizado este dato, non entregándose na man en ningún caso.

Cando non sexa posible a emisión da TSE, ou se o seu desprazamento é inminente poderá solicitar o Certificado Provisional Substitutorio da TSE.

Validez

A Tarxeta Sanitaria Europea (TSE) é válida durante dous anos, indicándose a data de caducidade nela. A utilización da TSE durante o seu período de validez encóntrase condicionada a que o seu titular continúe reunindo os requisitos que deron lugar á súa obtención. Noutro caso, os gastos que se orixinen poderían ser reclamados en concepto de prestacións indebidas, de acordo co previsto no artigo 76 do Regulamento (CE) 883/04.

É importante que antes de realizar un desprazamento a calquera país do Espazo Económico Europeo (1) ou a Suíza, comprobe que dispón de TSE e que o seu período de validez comprende a data de regreso prevista. Se non é así, solicite unha nova TSE para asegurar a cobertura sanitaria durante a súa estancia.

(1) Estados nos que ten validez a TSE:

Alemaña, Austria, Bélxica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Romanía, Suecia e Suíza.

Complementary Content
${loading}