Irisgarritasuna

Irisgarritasun Adierazpena

Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantzaren Ministerioak – Gizarte Segurantzaren Estatu Idazkaritzak konpromisoa hartu du bere webgunea erabilgarri egiteko, kontuan izanda sektore publikoko gailu mugikorretarako webguneen eta aplikazioen irisgarritasunari buruzko irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretua, hots, 2018ko irailaren 19an Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratutakoa. Aipatu Errege Dekretuak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/2012 Zuzentaraua (EB) barne hartzen du.
Europako Zuzentarauak oinarri du EN 301 549, “IKT produktu eta zerbitzuen irisgarritasunerako baldintzak” delakoa, eta azken hau, era berean, W3C komunitatearen Web Edukietarako Irisgarritasun Urratsetara (WCAG 2.1) egokitzen da.

Irisgarritasun adierazpen hau http://www.seg-social.es webguneari aplikatzen zaio.

Betetze-maila

Webgune honek partzialki betetzen du 1112/2018 Errege Dekretua. Jarraian adierazten dizkizugu zein alderdirekin ez datorren bat.

Eskuragarri ez dagoen edukia

Jarraian zehazten den edukia ez dago eskuragarri arrazoi hauengatik:

 1. 1112/2018 Errege Dekretuarekin ados ez egoteagatik.
  • Irudi apaingarrien markatze okerra [9.1.1.1 baldintza: Testurik gabeko edukia, EN 301549, 2.1.2 bertsiokoa – 2018].
  • Akats jakin batzuk daude markatze semantikoko zenbat etiketan, adibidez, elementuak gaizki habiaratzean, paragrafoak markatzean, tarterik gabeko egitura hierarkikoa falta da izenburuetan, deskribapen eta egituratze falta da tauletan, [9.1.3.1 baldintza: Informazioa eta harremanak, EN 301549, 2.1.2 bertsiokoa – 2018].
  • Arazoak daude Javascript behar duten gertaeretan eta nabigazio-elementu jakin batzuetan teklatu edo pantaila-irakurgailuaren bidez erabili ezin direnean [9.2.1.1 baldintza: Teklatua, EN 301549, 2.1.2 bertsiokoa – 2018].
  • Esteken deskribapena desegokia da, edo definitu gabeko funtzionalitatea dute [9.2.4.4 baldintza: Esteken helburua, EN 301549, 2.1.2 bertsiokoa – 2018].
  • Erroreak daude HTML eta CSS prozesamenduetan [9.4.1.1 baldintza: Prozesamendua, EN 301549, 2.1.2 bertsiokoa – 2018].
  • Teklatuaren fokua ez da ikusten [9.2.4.7 baldintza: Fokua, ikusteko moduan , EN 301549, 2.1.2 bertsiokoa – 2018].
  • Koloreagatik edo ezaugarri sentsorialen batengatik soilik identifikatzen diren elementuak daude [9.1.4.1 baldintza: Kolorearen erabilera, eta 9.1.3.3 baldintza: Ezaugarri sentsorialak, EN 301549, 2.1.2 bertsiokoak – 2018].
  • Kolore-kontrastea ez da nahikoa atalen tituluetan [9.1.4.3 baldintza: Kontrastea, EN 301549, 2.1.2 bertsiokoa – 2018].
  • Teklatuaren fokuaren ordena ez da zuzena mugikorreko bertsioen menu nagusietan edo interakzio-grafikoetan [9.2.4.3 baldintza: Fokuaren ordena, EN 301549, 2.1.2 bertsiokoa – 2018].
  • Neurri absolutuak erabiltzen dira letra-tipoan [9.1.4.4 baldintza: Testu-neurria aldatzea, EN 301549, 2.1.2 bertsiokoa – 2018].
  • WAI-ARIA egoera eta rolak gaizki erabili dira fitxa-paneletan, nabigazio-zuhaitzetan, akordeoietan, etab., [9.4.1.2 baldintza: Izena, funtzioa, balioa, EN 301549, 2.1.2 bertsiokoa– 2018].
 2. Karga neurrigabea izateagatik: Ezin da aplikatu
 3. Aplikagarri den legerian barne hartzen ez den edukia dagoelako.
  2018ko irailaren 20a baino lehenago argitaratutako fitxategi ofimatikoak PDF edo beste formatu batzuetan egon litezke, irisgarritasun-baldintzak partzialki betetzen dituztenak.

Irisgarritasun adierazpen honen prestaketa

Adierazpen hau 2019ko martxoaren 25ean prestatu zen.

Adierazpenaren azken bertsioa: 2019ko martxoak 25.

Adierazpena prestatzeko, erakundeak berak auto-ebaluazio bat egin du. Auto-ebaluazio honetarako, erabiltzaile-agente eta laguntza-produktu hauek erabili dira: Internet Explorer 11, Chrome (72 bertsioa) eta NVDA pantaila-irakurgailua (2018.2.1 bertsioa).

Gizarte Segurantzaren ataria irisgarria izateko diseinatu eta begiztatu da 2003az gero; une hartatik gaur egunera arte, egiaztapen-frogak egiten dira aldian-aldian aztertzeko irisgarritasun-baldintzak betetzen diren ala ez.

Gizarte Segurantzaren atariak egun 2018ko uztaileko bertsioa du; aipatu bertsioa ezarri aurretik, une hartan indarrean zegoen legediaren arabera egin ziren irisgarritasun-berrikusketak.

Barneko lantaldeak baliozkotzat jotzeaz gainera, Administrazio Elektronikoaren Behategiak (OBSAE) berrikusten du webgunea aldian-aldian.

Oharrak eta harremanetarako datuak

Irisgarritasun baldintzei buruzko (1112/2018 EDaren 10.2.a artikulua) jakinarazpenak bidal ditzakezu, adibidez:

 • webguneak zerbait betetzen ez badu
 • edukia ikusteko zailtasunak badaude
 • bestelako kontsultak edo hobetzeko iradokizunak egin nahi badituzu webgunearen irisgarritasunari buruz

helbide elektroniko honen bidez: Gabinete.comunicacion.mtin@seg-social.es

Jakinarazpenak Gizarte Segurantzaren Estatu Idazkaritzak jaso eta tratatuko ditu.

Adierazpen hau zehaztu zen datara arte egin diren irisgarritasun-berrikusketak WCAG 2.0. irizpideetan oinarritu dira. Helburu bezala ezarri da WCAG 2.1 urratsen A eta AA mailako baldintza guztiak betetzea, baita AAA mailako baldintza batzuk ere, atari hau erabiltzeko esperientzia hobetu dezaketela uste da eta.

Aplikatzeko prozesua

Erreklamazio-prozesua 1112/2018 Errege Dekretuaren 13 artikuluan ezartzen da, eta 2020ko irailaren 20an izango da indarrean.

Aukerako edukia

Egoki daitekeen webgune bezala diseinatu da honakoa; beraz, tablet eta mugikorrak bezalako gailuetan ongi ikus daiteke.

Complementary Content
${loading}