Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

ISM a la teua butxaca

Què és ISM a la teua butxaca?

A l’Institut Social de la Marina, com a entitat gestora del Règim Especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar i organisme dedicat a la protecció social integral de les persones que treballen al sector marítim pesquer, tenim per objectiu aconseguir la satisfacció de les necessitats i expectatives del sector en relació amb el nostre àmbit de competències. Amb este compromís i, aprofitant les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies, hem creat l’app de mobilitat ISM a la teua butxaca; una aplicació creada per ser utilitzada en dispositius mòbils i que permet a les persones del sector maritimopesquer disposar d’un canal més d’atenció per part de l’Institut Social de la Marina.

Es tracta de la primera aplicació de mobilitat per a un col·lectiu específic: el dels treballadors del mar. Amb esta eina senzilla, intuïtiva i fàcil d’utilitzar, l’ISM vol avançar cap a una gestió accessible i eficaç, que garantisca l’atenció dels treballadors des de qualsevol lloc i hora del món. De fet, l’ús del dispositiu mòbil per resoldre totes les gestions ha permés superar les barreres físiques i temporals. A més, en la seua elaboració s’han tingut presents les especialitats del lloc des del qual es treballa, majoritàriament vaixells, per la qual cosa s’ha adequat de la millor forma possible a l’entorn i a tots els tràmits i necessitats identificats pels treballadors del sector.

Els objectius que es pretenen assolir amb esta aplicació són els següents:

 1. Establir un canal permanent de comunicació personalitzada amb el ciutadà.
 2. Permetre una administració electrònica completa des de l’inici del procediment fins a la seua resolució i notificació: utilitzant una identificació forta i signatura electrònica (cl@ve permanent de registre avançat). No obstant això, també es pot accedir mitjançant SMS, tot i que, en este cas, no donarà accés a totes les funcionalitats que ofereix. Així mateix, es pot configurar la biometria per accedir a l’app sense recordar contrasenyes.
 3. Utilitzar els serveis disponibles al dispositiu mòbil (correu, emmagatzematge de documents, agenda).

A més, l’aplicació es pot utilitzar tant sense connexió (permetent l’accés als documents que es troben descarregats i guardats a Els meus documents i la utilització de les funcionalitats del mateix dispositiu); com connectat a Internet (accedint als serveis de l’administració electrònica disponibles a través de l’aplicació, així com a l’actualització de documents).

L’aplicació es troba en un procés constant de millora, en què es resolen les incidències de procediment, s’incrementa el nivell d’informació que s’ofereix a la home i s’afegeixen funcionalitats noves de manera permanent.

Quins serveis ofereix l’app ISM a la teua butxaca?

L’app ISM a la teua butxaca permet accedir a informació personalitzada i a diferents serveis i tràmits en funció de la situació laboral de l’usuari en el Règim Especial del Mar. A continuació, es detallen tots els serveis que ofereix l’aplicació. Per accedir-hi, només cal prémer les icones que hi ha a la part inferior de la pantalla de l’aplicació que es marcaran ressaltades a mesura que se seleccionen. No obstant això, hi ha diferents enllaços interns entre les diferents pantalles per facilitar l’ús de l’aplicació:

 • Inici (home): en un primer cop d’ull ofereix informació sobre el número d’afiliació a la Seguretat Social, situació laboral, temps total cotitzat en el moment de l’accés a l’app, temps cotitzat per a la pensió de jubilació en el moment de l’accés, el COE corresponent en la data esmentada, permet consultar la data de caducitat del certificat mèdic d’aptitud per a l’embarcament, així com si està vigent la Targeta Sanitària Europea i fins a quina data.
 • Els meus documents: ofereix la possibilitat de seleccionar Sanitat Marítima, Seguretat Social i Assistència Sanitària. En cada una d’estes opcions es pot accedir als diferents informes i certificats que s’hagen descarregat des de l’opció Serveis de l’aplicació i es podran consultar encara que no hi haja connexió a internet.
 • Serveis: per facilitar la utilització dels serveis, s’agrupen en diversos blocs:

  • Sanitat Marítima:
   • Informes i certificats:  quan s’hi accedeix, es descarreguen i es guarden automàticament a la secció Els meus documents:

    • Certificat mèdic d'aptitud per a l'embarcament
    • Espirometria.
    • Electrocardiogrames.
   • Localització de vaixells hospital.
  • Seguretat Social:
   • Simulador de jubilació JUBIMAR. Permet simular la jubilació que correspon a l’usuari, així com conèixer la data de jubilació en funció del coeficient reductor de l’edat de jubilació.
   • Informes i certificats: quan s’hi accedeix, es descarreguen i es guarden automàticament a la secció Els meus documents:

    • Informe de vida laboral.
    • Informe de COE.
    • Certificat integral de prestacions.
    • Informe de situació actual del treballador.
    • Informe de dades de cotització RETM.
    • Informe de bases de cotització.
    • Certificat d'estar al corrent en les obligacions de la Seguretat Social.
    • Informe d'alta laboral en una data concreta.
    • Informe de dades identificatives i de domicili.
   • Alta Treballadors Règim Especial del Mar compte propi.
   • Baixa Treballadors Règim Especial del Mar compte propi.
   • Consulta del càlcul de quotes per a treballador.
   • Sol·licitud de base reduïda per pluriactivitat REM.
   • Eliminació altes/baixes prèvies REM compte propi.
  • Formació marítima i sanitària:
   • Sol·licituds actives cursos de formació.
   • Caducitat certificat formació sanitària específica.
   • Informació detall cursos de formació duts a terme amb qualificació d’apte.
  • Targeta Sanitària Europea:
   • Sol·licitar Targeta Sanitària Europea: se sol·licita i es remet al domicili indicat per l’usuari al cap d’uns dies.
   • Sol·licitar Certificat Provisional Substitutori: s’obté de manera immediata i s’incorpora a Els meus documents.
  • Cita prèvia:
   • Per a reconeixement mèdic d’embarcament marítim. Permet obtindre, consultar i anul·lar una cita en qualsevol dels centres de sanitat marítima.
  • Per a altres tràmits. Permet obtindre al moment, consultar i anul·lar una cita prèvia per accedir a qualsevol de les oficines de l’ISM.
  • Localització oficines de l’ISM.
 • Bústia de consultes. Permet que l’usuari presente una consulta o dubte sobre qualsevol qüestió, que es redirigirà a les nostres oficines. S’ha d’especificar el títol de la consulta, el tema, l’assumpte i la província.
 • Registre. Permet presentar qualsevol sol·licitud o document dirigit a l’ISM. Requereix tindre el document a remetre descarregat prèviament al dispositiu mòbil per poder adjuntar-lo en el procés de registre. D’altra banda, com que cal signar qualsevol sol·licitud en registre, es requereix haver accedit i disposar de cl@ve permanent de registre avançat. Una vegada completat el procés de firma, la sol·licitud s’incorpora al registre electrònic de l’ISM i es descarregarà un justificant de registre que es guardarà a l’app.
 • Avisos. En esta secció es reben notificacions sobre la caducitat del reconeixement mèdic d’embarcament marítim, actualització de COE, avisos generals, etc.

D’altra banda, a la part superior de la pantalla es pot accedir a un menú des el qual es pot, entre d’altres, configurar la biometria. 

On es pot obtindre l’app ISM a la teua butxaca?

ISM a la teua butxaca està disponible per a Apple a AppStore i per a Android a GooglePlay. Pots descarregar l’app en els enllaços següents:

Apple Store Google Play

Enllaç a Apple Store

Accés a Google Play

Una vegada descarregada, com cal identificar-se per accedir a l’app ISM a la teua butxaca?

Per accedir a l’aplicació es requereix identificació mitjançant Cl@ve permanent de registre avançat, que permetrà l’accés a totes les funcionalitats de l’app. Per aconseguir-la cal:

 • Anar a una oficina d’inscripcions Cl@ve de manera presencial. Les oficines de l’ISM actuen com a oficines d’inscripcions Cl@ve, per tant s’hi pot fer el tràmit.
 • Si es disposa de Certificat electrònic o DNI electrònic, també es pot sol·licitar per internet.

Una altra manera d’accedir a l’aplicació és via SMS, si el número de telèfon mòbil està registrat a la Seguretat Social. En este cas no es podran utilitzar totes les funcionalitats de l’app, ja que s’hi accedirà sense una identificació de caràcter fort.

Necessite recordar contrasenyes per accedir a l’app ISM a la teua butxaca?

No cal. Una vegada s’haja identificat per primera vegada amb Cl@ve permanent de registre avançat, si es configura la biometria en l’app, l’usuari podrà accedir-hi les següents vegades sense necessitat de recordar contrasenyes, simplement utilitzant l’empremta digital o el reconeixement facial segons les possibilitats que oferisca el dispositiu mòbil de l’usuari. Per a això caldrà que, prèviament, s’haja configurat en els ajustaments del dispositiu mòbil el reconeixement biomètric.

Complementary Content
${loading}