Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

ISM no teu peto

Que é ISM no teu peto?

No Instituto Social da Mariña, como entidade xestora do Réxime Especial da Seguridade Social dos traballadores do mar e organismo dedicado á protección social integral das persoas que traballan no sector marítimo pesqueiro, temos como obxectivo lograr a satisfacción das necesidades e expectativas do sector en relación co noso ámbito de competencias. Con este compromiso e, aproveitando as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías, creamos a app de mobilidade ISM no teu peto; unha aplicación creada para ser utilizada en dispositivos móbiles e que permite ás persoas do sector marítimo-pesqueiro contar cunha canle máis de atención por parte do Instituto Social da Mariña.

Trátase da primeira aplicación de mobilidade para un colectivo específico: o dos traballadores do mar. Con esta ferramenta sinxela, intuitiva e doada de usar, o ISM quere avanzar cara a unha xestión accesible e eficaz, que garanta a atención dos traballadores dende calquera lugar e hora do mundo. De feito, o uso do dispositivo móbil para resolver todas as xestións permitiu a superación das barreiras físicas e temporais. Ademais, na súa elaboración tivéronse presentes as especialidades do lugar dende o que se traballa, maioritariamente barcos, polo que se adecuou da mellor forma posible ao ámbito e a todos os trámites e necesidades identificados polos traballadores do sector.

Os obxectivos que se pretenden alcanzar con esta aplicación son os seguintes:

 1. Establecer unha canle permanente de comunicación personalizada co cidadán.
 2. Permitir unha administración electrónica completa dende o inicio do procedemento ata a súa resolución e notificación: ao utilizar unha identificación forte e sinatura electrónica (cl@ve permanente de rexistro avanzado). Non obstante, tamén se pode acceder vía SMS se ben, neste caso, non dará acceso a todas as funcionalidades que ofrece. Así mesmo, pódese configurar a biometría para acceder á app sen recordar contrasinais.
 3. Utilizar os servizos dispoñibles no dispositivo móbil (correo, almacén de documentos, axenda).

Ademais, a aplicación pode ser utilizada tanto en modo sen conexión (ao permitir o acceso aos documentos que se encontran descargados e gardados en Os meus documentos e a utilización das funcionalidades do propio dispositivo); coma conectado a Internet (ao acceder aos servizos da administración electrónica dispoñibles a través da aplicación, así como, á actualización de documentos).

A aplicación encóntrase nun proceso constante de mellora, que resolve as incidencias de procedemento e incrementa o nivel de información que se ofrece en a home e engade as novas funcionalidades de forma permanente.

Que servizos ofrece a app ISM no teu peto?

A app ISM no teu peto permite acceder a información personalizada e a distintos servizos e trámites en función da situación laboral do usuario no Réxime Especial do Mar. A continuación, detállanse todos os servizos que ofrece a aplicación. Para acceder a eles, abonda con premer sobre as iconas que aparecen na parte inferior da pantalla da aplicación que se marcarán resaltados segundo se seleccionen. Non obstante, existen distintas ligazóns internas entre as distintas pantallas para facilitar o uso da aplicación:

 • Inicio (home): nunha primeira ollada ofrece a información sobre o número de afiliación á Seguridade Social, a situación laboral, o tempo total cotizado no momento do acceso á app, o tempo cotizado para a pensión de xubilación no momento do acceso, o COE que corresponde na devandita data, permite consultar a data de caducidade do certificado médico de aptitude para o embarque, así coma se está vixente a Tarxeta Sanitaria Europea e ata que data.
 • Os meus documentos: ofrece a posibilidade de seleccionar Sanidade Marítima, Seguridade Social e Asistencia Sanitaria. En cada unha destas opcións, pódese acceder aos distintos informes e aos certificados que se descargasen dende a opción Servizos da aplicación e poderanse consultar aínda que non exista conexión a internet.
 • Servizos: para facilitar a utilización dos servizos, estes agrúpanse en varios bloques:

  • Sanidade Marítima:
   • Informes e certificados:  cando se accede a eles, descárganse e gárdanse automaticamente na sección Os meus documentos:

    • Certificado médico de aptitude para o embarque.
    • Espirometría.
    • Electrocardiogramas.
   • Localización de buques hospital.
  • Seguridade Social:
   • Simulador de xubilación JUBIMAR. Permite simular a xubilación que corresponde ao usuario, así como coñecer a data de xubilación en función do coeficiente redutor da idade de xubilación.
   • Informes e certificados: cando se accede a eles, descárganse a gárdanse automaticamente na sección Os meus documentos:

    • Informe de vida laboral.
    • Informe de COE.
    • Certificado integral de prestacións.
    • Informe de situación actual do traballador.
    • Informe de datos de cotización RETM.
    • Informe de bases de cotización.
    • Certificado de estar ao corrente nas obrigas da Seguridade Social.
    • Informe de alta laboral a data concreta.
    • Informe de datos identificativos e de domicilio.
   • Alta traballadores Réxime Especial do Mar por conta propia
   • Baixa traballadores Réxime Especial do Mar por conta propia
   • Consulta de cálculo de cotas para traballador.
   • Solicitude de base reducida por pluriactividade REM.
   • Eliminación altas/baixas previas REM conta propia.
  • Formación marítima e sanitaria:
   • Solicitudes activas cursos de formación.
   • Caducidade certificado formación sanitaria específica.
   • Información detalle cursos de formación realizados con cualificación de apto.
  • Tarxeta Sanitaria Europea:
   • Solicitar Tarxeta Sanitaria Europea: solicítase e remítese ao domicilio indicado polo usuario nuns días.
   • Solicitar Certificado Provisional Substitutorio: obtense de forma inmediata incorporándose a Os meus documentos.
  • Cita previa:
   • Para recoñecemento médico de embarque marítimo. Permite obter, consultar e anular unha cita en calquera dos centros de sanidade marítima.
  • Para outros trámites. Permite obter no momento, consultar e anular unha cita previa para acceder a calquera das oficinas do ISM.
  • Localización oficinas do ISM.
 • Caixa de correo de consultas. Permite presentar unha consulta ou dúbida sobre calquera cuestión que interese ao usuario que será redirixida ás nosas oficinas. Débese especificar o título da consulta, o tema, o asunto e a provincia.
 • Rexistro. Permite presentar calquera solicitude ou documento dirixido ao ISM. Require previamente ter o documento a remitir descargado no dispositivo móbil para poder ser achegado no proceso de rexistro. Por outra parte, xa que toda solicitude en rexistro debe ser asinada, requírese ter accedido e dispoñer de cl@ve permanente de rexistro avanzado. Unha vez realizado o proceso de sinatura, a solicitude incorpórase ao rexistro electrónico do ISM e descargarase un xustificante de rexistro que se gardará na app.
 • Avisos. Nesta sección recíbense notificacións sobre a caducidade do recoñecemento médico de embarque marítimo, actualización de COE, avisos xerais, etc.

Por outra parte, na parte superior da pantalla pódese acceder a un menú no que se pode, entre outras cousas, configurar a biometría. 

Onde se pode obter a app ISM no teu peto?

ISM no teu peto está dispoñible para Apple en AppStore e para Android en GooglePlay. Podes descargar a app nas seguintes ligazóns:

Apple Store Google Play

Ligazón a Apple Store

Acceso a Google Play

Unha vez descargada “Como hai que identificarse para acceder á app ISM no teu peto”?

Para acceder á aplicación requírese identificación mediante Cl@ve permanente de rexistro avanzado, o que permitirá o acceso a todas as funcionalidades da app. Para conseguila é necesario:

 • Acudir a unha oficina de rexistro Cl@ve de forma presencial. As oficinas do ISM actúan como oficinas de rexistro Cl@ve, polo que se pode facer o trámite nelas.
 • Se se dispón de Certificado electrónico ou DNI electrónico, tamén se pode solicitar por internet.

Outra forma de acceder á aplicación é vía SMS, se o número de teléfono móbil está rexistrado na Seguridade Social. Neste caso non se poderán utilizar todas as funcionalidades da app, xa que se está a acceder sen unha identificación de carácter forte.

Necesito recordar contrasinais para acceder á app ISM no teu peto?

Non é necesario. Unha vez identificado a primeira vez con Cl@ve permanente de rexistro avanzado, se se configura a biometría na app, poderase acceder nas seguintes ocasións sen necesidade de recordar contrasinais, simplemente utilizando a pegada dixital ou o recoñecemento facial segundo as posibilidades que ofreza o dispositivo móbil do usuario. Para iso será necesario que, previamente, se configurase nos axustes do dispositivo móbil o recoñecemento biométrico.

Complementary Content
${loading}