Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Reembolso de gastos

Nalgunhas circunstancias pode ter dereito ao reintegro de gastos por un tratamento médico necesario ou un tratamento médico programado.

Reembolso de gastos por tratamento médico programado

En ocasións, aínda achegando o formulario S2 de “Dereito a tratamento programado”, a lexislación do país onde recibiu a asistencia médica programada establece o pagamento dunha cantidade fixa ou unha porcentaxe dos gastos (copagamento) en concepto de honorarios médicos, hospitalización ou tratamento que o paciente deberá aboar alí directamente, en igualdade de condicións cos asegurados dese Estado.

Non obstante, poderá solicitar o reintegro de gastos sanitarios á súa chegada a España, por se procedese este,  a través do INSS descargando a Solicitude de Reembolso de Gastos por Asistencia Sanitaria - Tratamento Programado, que contén  a información necesaria sobre a documentación que debe achegar.

Para presentar a solicitude presencialmente, pode pedir cita previa a través da  Sede Electrónica da Seguridade Social: https://sede.seg-social.gob.es/  e premer en  Cita previa para prestacións e outras xestións. Tamén, durante as 24 horas do día, no servizo automatizado de cita previa: 901 10 65 70. Para facilitar a obtención da cita é conveniente que ao realizar a chamada poida achegar sen demora os seus datos de identificación (NIE) e o seu código postal.

Ademais, pode obter e presentar a solicitude telematicamente dende a páxina https://tramites.seg-social.es/: Reembolso de gastos por tratamento médico programado no estranxeiro.

Se ten calquera outra dúbida pódena facer chegar a través do caixa de correo de consultas, seleccionando o tema “Asistencia Sanitaria Internacional.

Se necesita formular unha consulta ao Punto Nacional de Contacto do Ministerio de Sanidade acceda a este formulario.

Reembolso de gastos por tratamento médico necesario

Se vostede está asegurado en España e durante unha estancia temporal nun país da Unión Europea, Espazo Económico Europeo ou Suíza, necesitou asistencia médica puido verse obrigado a sufragar os gastos total, ou parcialmente, mesmo presentou a Tarxeta Sanitaria Europea ou o Certificado Provisional Substitutorio.

Se non puido solicitar o reembolso de gastos no mesmo país de estancia, poderá solicitalo cando regrese a España. Nalgúns casos, a lexislación do país onde recibiu a asistencia médica necesaria establece o pagamento dunha cantidade fixa ou unha porcentaxe dos gastos (copagamento)  derivados desta. Nese caso, o paciente debe asumir ao seu cargo os devanditos importes ou copagamentos, en igualdade de condicións cos asegurados dese Estado, polo que non serán reembolsables.

Os gastos reembolsaranse segundo as normas e baremos do país onde se recibise tratamento.

Pode descargar a Solicitude de Reembolso de Gastos por Asistencia Sanitaria - Tratamento necesario, que contén  a información necesaria sobre a documentación que debe achegar.

Para presentar a solicitude presencialmente, pode pedir cita previa a través da  Sede Electrónica da Seguridade Social: https://sede.seg-social.gob.es/  e premer en  Cita previa para prestacións e outras xestións para prestacións e outras xestións. Tamén, durante as 24 horas do día, no servizo automatizado de cita previa: 901 10 65 70. Para facilitar a obtención da cita é conveniente que ao realizar a chamada poida achegar sen demora os seus datos de identificación (NIE) e o seu código postal.

Ademais, pode obter e presentar a solicitude telematicamente dende a páxina: https://tramites.seg-social.es/: Reembolso de gastos por tratamento médico necesario no estranxeiro

Se ten calquera outra dúbida pódena facer chegar a través do caixa de correo de consultas, seleccionando o tema “Asistencia Sanitaria Internacional.

Se necesita formular unha consulta ao Punto Nacional de Contacto do Ministerio de Sanidade acceda a este formulario.

Complementary Content
${loading}