Tarifa de primas de AT e EP

En materia de accidentes de traballo e enfermidades profesionais será de aplicación a tarifa de primas establecida na disposición adicional cuarta da Lei 42/2006, do 28 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2007, na redacción dada pola disposición final oitava da Lei 48/2015, do 29 de outubro.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Tarifa de Primas Descargar documento Tarifa de Primas. O documento abrirase nunha ventá nova.(PDF,69 KB) 10/06/2016
Complementary Content
${loading}