Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Reutilització d'informació pública

Des d'esta pàgina podrà accedir a la informació que es troba publicada dins de la iniciativa del RD 1495/2011, en què es desplega la Llei 37/2007, sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic, per a l'àmbit del sector públic estatal.

Dades disponibles

Pot consultar el catàleg de dades de la Seguretat Social.


Normativa associada


Avís legal

A l'efecte d'este document, s'entén per "agent reutilitzador" qualsevol persona, física o jurídica, que reutilitze informació del sector públic, ja siga per a finalitats comercials o no comercials.

Obligatorietat de les condicions generals

Estes condicions generals, disponibles amb caràcter permanent davall www.datos.gob.es/avisolegal, vincularan qualsevol agent reutilitzador pel mer fet d'utilitzar els documents sotmesos a les condicions esmentades.

Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual

Estes condicions generals permeten la reutilització dels documents sotmesos a les condicions esmentades per a finalitats comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents que consten en els òrgans de l'Administració General de l'Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal esmentats en l'article 1.2 del Reial Decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic Estatal, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que l'ús esmentat no constituïsca una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a manera il·lustrativa, activitats com la còpia, la difusió, la modificació, l'adaptació, l'extracció, la reordenació i la combinació de la informació.

El concepte de document és el que establix l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic, per la qual cosa comprén qualsevol informació, independentment del seu suport material o electrònic, així com la seua forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada i també inclou, per tant, les dades en els seus nivells més desagregats o "en brut".

Esta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si escau, corresponents a estos documents, i s'autoritza la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació necessàries per desenrotllar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i davall qualsevol format, per a tothom i pel termini màxim permés per la llei.

Condicions generals per a la reutilització

Són aplicables les condicions generals següents per a la reutilització dels documents sotmesos a estes condicions:

  1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
  2. S'ha d'esmentar la font dels documents objecte de la reutilització. Esta citació es podrà fer de la manera següent: "Origen de les dades: Seguretat Social".
  3. S'ha d'esmentar la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre que estiga inclosa al document original.
  4. No es pot indicar, insinuar o suggerir que la Seguretat Social titular de la informació reutilitzada participa, patrocina o dóna suport a la reutilització que es du a terme amb esta informació.
  5. S'han de conservar i no s'han d'alterar ni suprimir les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables incloses, si escau, al document posat a disposició per a la seua reutilització.

Exclusió de responsabilitat

La utilització dels conjunts de dades es farà per part dels usuaris o agents de la reutilització davall la seua responsabilitat i risc, i els correspondrà exclusivament respondre davant tercers per danys que se'n puguen derivar.

La Seguretat Social no serà responsable de l'ús que facen els agents reutilitzadors de la seua informació, ni tampoc dels danys sofrits o les pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produïsquen o puguen produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

La Seguretat Social no garantix la continuïtat en la posada a disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumix responsabilitats per qualsevol error o omissió contingut en estos documents.

Responsabilitat de l'agent reutilitzador

L'agent reutilitzador es troba sotmés a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent el règim sancionador previst en l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic.

Informació relacionada
Complementary Content
${loading}