Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Reutilització d'informació pública

Des d'aquesta pàgina podreu accedir a la informació que es troba publicada dins la iniciativa del RD 1495/2011, en què es desplega la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l'àmbit del sector públic estatal.

Dades disponibles

Podeu consultar el catàleg de dades de la Seguretat Social.


Normativa associada


Avís legal

A l'efecte d'aquest document s'entén per "agent reutilitzador" qualsevol persona, física o jurídica, que reutilitzi informació del sector públic, ja sigui per a finalitats comercials o no comercials.

Obligatorietat de les condicions generals

Aquestes condicions generals, disponibles amb caràcter permanent sota www.datos.gob.es/avisolegal, vincularan qualsevol agent reutilitzador pel mer fet d'utilitzar els documents sotmesos a les condicions esmentades.

Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual

Aquestes condicions generals permeten la reutilització dels documents sotmesos a les condicions esmentades per a finalitats comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents que consten en els òrgans de l'Administració General de l'Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal esmentats en l'article 1.2 del Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que l'esmentat ús no constitueixi una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a manera il·lustrativa, activitats com la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació.

El concepte de document és el que estableix l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per la qual cosa comprèn qualsevol informació, independentment del seu suport material o electrònic, així com la seva forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, i també inclou, per tant, les dades en els seus nivells més desagregats o "en brut".

Aquesta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si s'escau, corresponents a aquests documents, i s'autoritza la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació necessàries per desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i sota qualsevol format, per a tothom i pel termini màxim permès per la llei.

Condicions generals per a la reutilització

Són aplicables les condicions generals següents per a la reutilització dels documents sotmesos a aquestes condicions:

  1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
  2. S'ha d'esmentar la font dels documents objecte de la reutilització. Aquesta citació es podrà fer de la manera següent: "Origen de les dades: Seguretat Social".
  3. S'ha d'esmentar la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre que estigui inclosa al document original.
  4. No es podrà indicar, insinuar o suggerir que la Seguretat Social titular de la informació reutilitzada participa, patrocina o dóna suport a la reutilització que es du a terme amb aquesta informació.
  5. S'han de conservar i no s'han d'alterar ni suprimir les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables incloses, si s'escau, al document posat a disposició per a la seva reutilització.

Exclusió de responsabilitat

La utilització dels conjunts de dades es farà per part dels usuaris o agents de la reutilització sota la seva responsabilitat i risc, i els correspondrà exclusivament respondre davant tercers per danys que se'n puguin derivar.

La Seguretat Social no serà responsable de l'ús que facin els agents reutilitzadors de la seva informació ni tampoc dels danys soferts o les pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

La Seguretat Social no garanteix la continuïtat en la posada a disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumeix responsabilitats per qualsevol error o omissió contingut en aquests documents.

Responsabilitat de l'agent reutilitzador

L'agent reutilitzador es troba sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent el règim sancionador previst en l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

Informació relacionada
Complementary Content
${loading}