Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Conveni especial durant la situació d'alta especial com a conseqüència de vaga legal o tancament patronal.

Procediment

Procediment de sol·licitud del Conveni especial durant la situació d'alta especial com a conseqüència de vaga legal o tancament patronal

Informació General


Objecte:

L'objecte d'aquest Conveni Especial serà el de completar les bases de cotització corresponents a les contingències d'invalidesa permanent i mort i supervivència, derivades de malaltia comuna i accident no laboral, jubilació i servicis socials durant el període de vaga legal o locaut legal.

Beneficiaris:

Treballadors que es troben en situació d'alta especial com a conseqüència de vaga legal o locaut.

Imprés:

Model TA-0040

Documentació:
  • Original i còpia del: Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o Passaport, segons el cas.
  • Certificat de l'empresa en què conste el període de la vaga legal o locaut, i base de cotització diària del mes natural anterior.
On tramitar-ho:

Davant de la  Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant. Si el sol·licitant disposa d'un certificat digital,  pot accedir a la Seu Electrònica i enviar telemàticament el model de sol·licitud i la documentació requerida a través del tràmit Alta en el Conveni Especial, situat en el Registre Electrònic de Sol·licituds.

Terminis:

90 dies següents a la finalització de la vaga legal o del locaut.

Efectes:

Produirà efectes des del dia en què s'inicia la situació d'alta especial i mentre es mantinga aquesta situació.

Més informació sobre efectes

Requisits:

No serà exigible l'acreditació de període de cotització previ a la sol·licitud.

Altres dades d'interés:
Complementary Content
${loading}