Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Conveni especial d'empresaris i treballadors subjectes a expedients de regulació d'ocupació que incloguen treballadors amb 55 ò més anys.

Procediment

Procediment Conveni especial d'empresari i treballadors subjectes a expedients de regulació d'ocupació que incloguen treballadors amb 55 o més anys.

Informació General


Objecte:

El conveni té com a objecte la cobertura d'Incapacitat Permanent, Mort i Supervivència derivades de contingències comunes, Jubilació i Servicis Socials i Assistència Sanitària.

Beneficiaris:

Qui estiga dins d'un expedient de regulació d'ocupació amb empreses no sotmeses a procediment concursal, amb 55 anys o més que no tinguera condició de mutualista l'1 de gener de 1967.

Més informació sobre beneficiaris

Imprés:

Model TA-0040-ERE

Documentació:

Original i còpia:

  • Del document identificatiu del treballador i del representant de l'empresa subscriptora del conveni.
  • De l'expedient de Regulació d'Ocupació que dóna lloc a la subscripció del conveni especial.
  • I acreditació del poder de representació del representant legal.
On tramitar-ho:

Davant de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant. Si disposa d'un certificat digital, pot accedir a la Seu Electrònica i enviar telemàticament el model de sol·licitud i la documentació requerida a través del tràmit Alta en Conveni Especial per Expedient de Regulació d'Ocupació, situat a la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Terminis:

Durant la tramitació de l'expedient de regulació d'ocupació.

Més informació sobre terminis

Efectes:

Produirà efectes:

  • Des de l'endemà del dia de la baixa en el Règim corresponent.
  • Des de l'endemà del dia de l'extinció del dret a la prestació per desocupació.
Requisits:
  • Estar inclòs en l'expedient de regulació d'ocupació.
  • El treballador haurà de tindre 55 anys d'edat o més.
  • No tindre la condició de mutualista l'1-1-1967.
Extinció:

Causes d'extinció:

  • Per adquirir l'interessat la condició de pensionista per jubilació o d'incapacitat permanent.
  • Per defunció de l'interessat.
Altres dades d'interés:
Complementary Content
${loading}