Compra e venda de inmobles

A Tesourería Xeral da Seguridade Social realiza habitualmente as seguintes operacións en relación cos bens inmobles do patrimonio da Seguridade Social:

  • Compra de inmobles : adquisición, mediante concurso público, de bens inmobles.
  • Venda de inmobles: alleamento, mediante pública poxa, de edificios, vivendas, locais, solares e fincas rústicas.

Estas páxinas proporcionarán información permanentemente actualizada dos bens obxecto de compra ou alleamento.

Existe un servizo de información de venda de inmobles dispoñible na Sede Electrónica da Seguridade Social. Subscribíndose a el, poderá recibir por correo electrónico información das poxas que se convoquen.

A Tesourería Xeral da Seguridade Social tamén vende, mediante pública poxa, fincas rústicas e urbanas, vehículos, embarcacións e outros bens mobles embargados aos debedores da Seguridade Social.

Complementary Content
${loading}