Compra i venda d'immobles

La Tresoreria General de la Seguretat Social efectua habitualment les següents operacions pel que fa als béns immobles del patrimoni de la Seguretat Social:

  • Compra d'immobles : adquisició de béns immobles mitjançant concurs públic.
  • Venda d'immobles : alienació, mitjançant subhasta pública, d'edificis, habitatges, locals, solars i finques rústiques.

Aquestes pàgines proporcionen informació sempre actualitzada dels béns objecte de compra o alienació.

Existeix un servei d'informació de venda d'immobles disponible a la Seu electrònica de la Seguretat Social. Si us hi subscriviu, podreu rebre per correu electrònic informació de les subhastes que s'hi convoquin.

La Tresoreria General de la Seguretat Social també ven, mitjançant subhasta pública, finques rústiques i urbanes, vehicles, embarcacions i d'altres béns mobles embargats als deutors de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}