Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Retencions per IRPF - Embargaments de la pensió

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Quins ingressos del pensionista es consideren per a determinar el tipus impositiu de l'IRPF en el reconeixement inicial de la pensió?

Per al càlcul de la base anual de la pensió, determinant del tipus impositiu de l'IRPF , es tindrà en compte l'import de la prestació pel nombre de pagues que li corresponen, incloses les pagues extraordinàries, fins al final de l'exercici.


Quan es percebin per un mateix titular prestacions en l'estranger i a Espanya, se sumaran les dues, de manera que s'aplicarà a la base anual conjunta la normativa de l'impost corresponent a la residència fiscal del titular.

El titular de la pensió pot sol·licitar l'aplicació d'un tipus voluntari a l’efecte de les retencions per IRPF?

Sí, hi ha aquesta possibilitat sempre que el tipus voluntari sol·licitat sigui superior al que li correspongui en cada moment de conformitat amb la seva situació econòmica, personal i familiar. Pot sol·licitar-ho a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social o del Portal Tu Seguridad Social, en l’apartat “Gestiona la teva prestació”. Per a això, ha de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve.

En cas de no disposar de cap d’aquests mitjans, hi ha un formulari denominat “Increment voluntari de la retenció per IRPF”. Un cop emplenat i signat el formulari, es pot enviar per correu ordinari o bé presentar-lo en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS).

El tipus de retenció voluntari sol·licitat s'aplicarà, com a mínim, fins al final de l'exercici econòmic i fins que no renunciï per escrit a l'esmentat percentatge o no sol·liciti un tipus de retenció superior, durant els exercicis successius, llevat que es produeixi variació de les circumstàncies que determinin un tipus superior al sol·licitat voluntàriament.

Quines particularitats tenen, en matèria d'IRPF, els titulars de prestacions residents en l'estranger?

Els titulars de Prestacions residents en l'estranger no han d'indicar les seves circumstàncies personals i familiars, ja que no es tindran en compte als efectes de la retenció de l'IRPF.

A més, es tindrà en compte si existeix o no conveni bilateral subscrit per Espanya per tal d'evitar la doble imposició fiscal. Si existeix, no s'aplica la retenció pe l'IRPF i regeixen, amb caràcter general, les normes previstes en cada conveni.

Es poden embargar les pensions del sistema de la Seguretat Social i en quina quantia?

Les pensions del sistema de la Seguretat Social es poden embargar, d'acord amb l'escala prevista en l'art. 607 de la Llei d'Enjudiciament Civil, mentre que la quantia de la prestació superi l'import del SM vigent en cada moment. 

Si els salaris, sous, pensions o retribucions estiguessin gravats amb descomptes permanents o transitoris de caràcter públic, pel que fa a la legislació fiscal, tributària o de Seguretat Social, la quantitat líquida que percep el titular, deduïts aquests, serà la que serveixi de tipus per a regular l'embargament.

S'exceptuen de la regla general els supòsits d'execució de sentència que condemni al pagament d'aliments en tots els casos en què l'obligació de satisfer-los neixi directament de la Llei, entre els quals s'inclouen els pronunciaments de les sentències dictades en processos de nul·litat, separació o divorci sobre aliments deguts al cònjuge o als fills. En aquests casos, així com en els casos de les mesures cautelars corresponents, l'òrgan judicial fixarà la quantitat que pot ser embargada.

Es inembargable l'import del Salari Mínim Interprofessional?

Amb caràcter general, és inembargable la quantia de la pensió que no excedeixi del SMI   vigent en cada moment, de manera que s'apliquen els corresponents percentatges a embargar sobre els imports que superin l'esmentat SMI.

Com es determinen els percentatges a embargar en la pensió?

Las retencions s'efectuen de forma escalonada mitjançant l'aplicació de l'escala prevista en l'art. 607 de la Llei d'Enjudiciament Civil.

 

Complementary Content
${loading}